Energistyrelsen inviterer til konference om BedreBolig og effektiv energirenovering d. 23. november 2015.
 
Der er et stort og uudnyttet potentiale for energirenovering i de danske boliger. På konferencen sættes fokus på, hvad der skal til for at øge omfanget af energirenoveringer – og hvordan indsatsen kan bidrage til vækst og udvikling i Danmark.
 
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt indleder konferencen, og forskellige indlægsholdere kommer med bud på, hvordan vi opnår en effektfuld energirenoveringsindsats. Desuden præsenteres to nye
analyser, der er iværksat som en del af BedreBolig-initiativet.
 
 
Sted: Konferencen afholdes mandag d. 23. november 2015 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
 
Tid: Dagen starter med morgenmad kl. 9.00 og afsluttes ca. kl. 15.00 med kaffe og kage.
 
Tilmelding: Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig senest den 9. november 2015 til BedreBoligsekretariatet info@bedrebolig.dk.
 
Pladserne tildeles efter først til mølle.