Danmark må ikke hvile på de grønne laurbær! Det var et centralt budskab i peptalken fra CONCITO’s formand, Connie Hedegaard på Energipolitisk Topmøde d. 8. maj på Christiansborg. Danmark har været frontløber på en række områder, men mange andre lande er godt med nu. Det fortalte den tidligere EU-klimakommissær og gav talrige eksempler på, hvordan væksttanken i verden ændrer sig, og at der investeres i grøn teknologi i for eksempel Kina, Indien, Finland.

”Man beholder ikke en førertrøje ved at gå rundt og advare de andre om, at ’nu skal I passe på, I ikke kan se os’. Når man siger sådan, så har man ikke helt forstået, hvor hurtigt de andre rykker,” sagde Connie Hedegaard.

For at forsætte den grønne kurs foreslår Connie Hedegaard derfor, at der fokuseres på fire områder:
– Integrér grønne mål, gerne FN’s bæredygtighedsmål, i budgetter og investeringer. Tænk livscykluspris i stedet for anskaffelsespris i offentlige indkøb.
– Prioritér og målret forskningsmidler, så en innovativ udvikling sikres.
– Stil krav til bæredygtig transport i byerne, eksempelvis elkøretøjer.
– Øg samarbejdet i Europa. Progressiv udvikling kræver, at en kerne på mindst seks til otte lande skubber på.

Du kan læse mere om Energipolitisk Topmøde Insight 21 side 6.