Bag ombygningen står projektet Plan C, der er et partnerskab mellem 35 kommuner, virksomheder og universiteter. Blandt partnerne er Vallensbæk Kommune, DTU Byg, ai-gruppen, Leif Larsen Ventilation og Exhausto, som alle er involveret i demonstrationsprojektet på Vallensbæk Skole.

Nyt ventilationssystem
Søren Terkelsen, DTU Byg, fortæller, at med dette nyskabende ventilationssystem bliver luften med lavt tryk blæst ud oppe under loftet. Luften siver herefter ned igennem nogle nye porøse loftplader, der fordeler luftstrømmen og skaber en ensartet luftstrøm fra loft til gulv i hele lokalet.

”Dette system giver en udskiftning af luften uden der kommer træk i lokalet. Samtidig er ventilationskanaler, spjæld og ventilator gjort ekstra store, så luften kan blæses langsomt igennem og stadig give den nødvendige mængde luft i lokalerne. Dermed skal ventilatoren ikke arbejde så hårdt og det sparer rigtig meget strøm”, siger Søren Terkelsen.Foto: Kenneth Løvholt


Energibesparelser
For at spare yderligere på strømmen bliver mængden af luft, der blæses ind i klasselokalerne også styret af to sensorer. Når der kommer mennesker ind i rummet opdager en sensor dem og starter ventilationen på lavt niveau. En anden sensor måler mængden af CO2 og hæver gradvist ventilationen, når klassen er fuld af elever og CO2 indholdet i luften derved øges. På den måde undgår man at bruge unødig strøm til ventilation, når ikke der er elever i lokalet.

Alt i alt viser Søren Terkelsens beregninger, at energiforbruget bør kunne reduceres til en tredjedel i forhold til almindelige ventilationssystemer

Bedre indeklima
DTU Byg har monteret måleapparater i klasselokalerne, der måler CO2, temperatur og luftfugtighed i lokalerne. Eleverne i de to klasselokaler har udfyldt spørgeskemaer om indeklimaet og gennemført koncentrationstest. Sammen med målingerne skal svarene fra spørgeskemaer og test bruges til at vurdere effekten af den nye ventilation. Målet er, at der kommer en mærkbar forbedring af indeklimaet og dermed af elevernes velvære og koncentrationsevne.Foto: Kenneth Løvholt


Erfaringer der kan bruges
Formålet med demonstrationsprojektet er at få erfaringer med denne nye type ventilation, som endnu kun er i brug få steder. Hvis resultaterne lever op til forventningerne, vil erfaringerne med det nye ventilationssystem tages med i overvejelserne omkring en større renovering af Vallensbæk Skole i sommerferien 2011. Derudover vil ventilationssystemet også kunne finde vej til andre byggerier som Plan C’s partnere står for.

For Vallensbæk Kommune er det kærkomment at få mulighed for at afprøve det nye ventilationsanlæg i nogle enkelte lokaler inden der skal tages beslutning om renoveringen af resten af skolen.Foto: Kenneth Løvholt


Energibesparelser i Vallensbæk Kommune
Hans Ewald Christensen, byggeteknisk rådgiver i Vallensbæk Kommune, fortæller, at Vallensbæk Kommune har en overordnet målsætning om at spare 30 % på energiforbruget og er derfor gået i gang med en række energispareprojekter på de kommunale ejendomme.

”Kommunen fokuserer på energirigtig renovering og derfor er samarbejdet og videndelingen i Plan C projektet rigtig attraktiv. Vallensbæk Kommune har i 2010 renoveret to skoler med blandt andet nye ventilationssystemer. Nu er turen kommet til Vallensbæk skole og her er demonstrationsprojektet rigtig interessent, fordi det sigter på at spare væsentlig på strømforbruget. Samtidig er det et ventilationsanlæg, som ikke varmer luften op og det er også noget helt nyt. Vi er meget spændte på at se måleresultaterne og høre, hvordan det føles at opholde sig i rummene”, siger Hans Ewald Christensen.