Danstokers biobrændselskedler sparer hvert år atmosfæren for ca. 395.000 tons CO2. Yderligere besparelser opnås gennem høje virkningsgrader i de producerede kedler og varmevekslere. Også efter endt levetid er kedlerne en ressource i sig selv: Over 99 % af materialerne genanvendes når kedlerne skrottes.Knowhow sparer CO2
Nøgleordet til succes er knowhow indenfor kedler til biobrændsel, olie og gas, og varmevekslere. Danstoker har specialiseret sig i hvordan biomasse udnyttes effektivt til energifremstilling. 2/3 af medarbejdernes tid anvendes på biobrændselskedlerne, og virksomheden opvarmer selv med CO2-neutralt biobrændsel, hvilket giver ca. 530 ton mindre CO2 om året sammenlignet med gas-olie.

– Vi er et internationalt brand for grønne, effektive energiløsninger, men bæredygtighed og effektiv energiudnyttelse er også vigtig for vores egen drift. Derfor var det selvfølgeligt for os at gå med i Carbon 20-projektet, siger direktør Jan Enemark.

Ved energiscreening blev der fundet 10 bygningsrelaterede indsatsområder. De væsentligste sparepotentialer vedrører klimaskærm, belysning og indføring af energistyring/-ledelse, og Danstoker er allerede i fuld gang med at projektere og igangsætte indsatserne.Men Danstoker har også flere projekter med fokus på CO2-besparelser i produktionsapparatet. Hvert år anvendes flere tusinde tons stål i kedelproduktionen, og hvert ton bidrager væsentligt til virksomhedens CO2-aftryk.

For at nedbringe klimabelastningen er konstruktionsafdelingen påbegyndt et omfattende designprojekt, der ved at opgradere ståltyperne kan reducere materialeforbruget. Dette vil medføre 15-20 % mindre CO2 pr. leveret enhed.

Det er Danstokers forventning at nedbringe det samlede carbon footprint med 20 % ved udgangen af 2013. Læs mere om Danstoker her.