BIOGAS2020

Biogaskonference: fra madaffald til biogas

Hvordan kan vi blive bedre til at sortere organisk affald fra husholdningsaffaldet og bruge det til at lave biogas og gødning til landbruget? Projekterne Biogas2020 og Biogas Action inviterede kommuner, forsynings- og affaldsselskaber til konference for at drøfte erfaringer og muligheder for at indsamle og forbehandle organisk affald til produktion af biogas og derefter udnytte det afgassede biomasse som gødning i landbruget.

Biogaskonferencen blev afholdt af: