Københavns Kommune har valgt Teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard som kommunens repræsentant i Gate 21´s bestyrelse.