En omfattende energirenovering af mere end 2.000 almene boliger. En forventet reduktion af varmebehovet med 60 procent. Et nedslidt fjernvarmeledningsnet. Tilsammen har det dannet basis for et nyt ledningsnet baseret på lavtemperaturfjernvarme i Albertslund Syd.


“Omlægningen af fjernvarmeforsyningen i Albertslund Syd er et godt eksempel på, at det allerede nu er muligt at omlægge dele af fjernvarmeforsyningen til lavtemperaturfjernvarme med 55/25 grader C for henholdsvis fremløb og returløb,” fortæller senior projektleder i COWI Theodor Møller Moos. Han har rådgivet Albertslund Varmeværk om lavtemperaturfjernvarmen og er en aktiv partner i arbejdsgruppen omkring Plan Cs “Vision for en bæredygtig varmeforsyning.”Plusplus isolerede fjernvarmerør til lavtemperaturfjernvarme i Albertslund Syd. (Foto: Cowi)


Ledningsnettet klar til lavtemperatur
Lige nu er hovedledningsnettet i Albertslund Syd gjort klar til lavtemperaturfjernvarme. Der er lagt nye fjernvarmerør med større isoleringstykkelser. Næste skridt er energirenovering af 550 almene boliger i Rækkehusene, der starter i efteråret 2012.


Under renoveringen, som forventes at tage tre år, bliver boligerne efterisoleret, får skiftet vinduer osv., og der bliver lagt nye forsyningsrør direkte til området. Over de næste 10 år renoverer BO-VEST i alt 2.000 almene boliger i Albertslund Syd, som alle skal forsynes med lavtemperaturfjernvarme.


“Ud fra udviklings- og demonstrationsprojekter ved vi, at lavtemperaturfjernvarme til energirenoverede boliger virker,” fortæller Theodor Møller Moos.


Shunt muliggør kombination af traditionel fjernvarme og lavtemperaturfjernvarme
Mens en del af Albertslund kører med lavtemperaturfjernvarme og den resterende på traditionel fjernvarme, reguleres lavtemperaturområdet i Albertslund Syd af en shunt, der sikrer adskillelse af de normale 80/50 grader C og lavtemperaturens 55/25


“Shunten gør det muligt at regulere temperaturen til lavtemperaturfjernvarmen – og gør det til en fornuftig investering. Når fjernvarmen på et tidspunkt skal omstilles 100 procent til lavtemperaturfjernvarme, kan shunten fjernes igen,” forklarer Theodor Møller Moos om fremtidsmulighederne ved løsningen i Albertslund Syd.


Fordele ved lavtemperaturfjernvarme:
  • Mindre ledningstab


  • Større kraftvarmefordel (øget produktion af el på samme mængde brændsel)


  • Bedre udnyttelse af overskudsvarme fra proces, solvarme, geotermi og varmepumper


  • Mindre kapitalomkostninger i fjernvarmenettet

Kilde: Senior projektleder i COWI Theodor Møller Moos


 


Af Lene Ulsted Carlsen