Når nye boligområder med et lavt energiforbrug bygges, eller eksisterende beboelser renoveres med fokus på energibesparelser, så forsynes de stadig af det samme fjernvarmenet, som også forsyner konventionelle bebyggelser med et højere energibehov.


Det skaber problemer i forhold til udnyttelsen af varmen, der ofte er for varm i forhold til det faktiske behov. Det betyder, at når varmen sendes retur i systemet er temperaturen for høj og udnyttelsen af energien dermed for lav. Og hvem vil betale for en varme, som ingen har brugt?


Den lette løsning er ikke lige til
Den umiddelbare løsning er at sænke temperaturen, men her ligger også et af de største problemer. For med en lavere temperatur følger også en øget risiko for legionella. Hvordan man kan undgå den risiko og stadig opnå besparelser på energiforbruget ved fjernvarme – det undersøger Albertslund Kommune sammen med Malmö Stad.


Projektets ambition er, på tværs af Øresund, at finde de bedste metoder til at energiforsyne nye byområder. Det skal blandt andet gøres ved at opstille fælles beregningsmetoder for forbrug i lavenergiområder, samt at sikre at energiforsyning inddrages på et tidligt tidspunkt i planprocesser i kommunerne og hos developere og bygherrer.


Projektet skal munde ud i en række konkrete anvisninger til mindre energiforbrug i lavenergibebyggelser, og forventes færdigt medio 2012.


Læs mere om Aktivitet 2 ´Forsyning af lavenergiområder´.