I landsbyen Føns og omegn pendles der på kryds og tværs i hele området, men afstandene er ofte lange og ikke egnede til cykling. Det er derfor nødvendigt at tænke i alternative transportløsninger, for at sikre, at der også uden for byerne bliver skabt miljørigtige transportvaner. En borgergruppe i Føns inviterede den 30. november 2011 til borgermøde i Føns med overskriften “Bæredygtigt Føns”. Mødet handlede om bæredygtig og klimavenlig udvikling af landsbyen, og da transport var et af de helt store emner var Formel M med som gæst.Bæredygtig og klimavenlig udvikling af landsbyen var på dagsordenen da en borgergruppe inviterede til borgermøde i Føns.


Test en Elbil i 14 dage
Som et led i deres deltagelse i Formel M har Middelfart Kommune leaset en elbil med den hensigt, at byens borgere skal involveres i udtænkningen af bæredygtig transport. På borgermødet i Føns blev der derfor, blandt de fremmødte, trukket lod om retten til at teste en elbil i 14. Lodtrækningen gav anledning til at en landsby-elbil blev skrevet på listen over mulige fælles tiltag, som borgerne vil arbejde videre med, udover fælles solcelleanlæg, vindmøllelaug og energirenovering af boligerne.


“At borgerne bliver involveret, og får mulighed for at fortælle kommunen, hvad de synes, er en rigtig god ide. Folk skal jo inddrages, for at der kan ske nye tiltag”, siger Grethe Larsen, der netop har testet elbilen i 14 dage.


“Middelfart Kommune har her fat i en af de helt essentielle ting, når det kommer til omstillingen til bæredygtig transport. Hvis borgerne skal omstille sig til noget nyt, er det nødvendigt, at de selv får lov til at præge omstillingen,” siger projektleder for Formel M, Anna Thormann.


“Som borger får man et helt andet forhold til, hvad en elbil er, når man selv får lov til at køre i en. Efter et par dage kørte vi i den, som om vi altid havde haft den. Alt i alt en god oplevelse” siger Grethe Larsen og opsummerer dermed hendes 14 dage som elbils-ejer.