Af Xenia Nedergaard
 
Hovedstadsregionens energiforsyning skal senest i 2050 baseres 100 procent på vedvarende energikilder. I Gate 21-projektet Energi på Tværs er udviklingen af en samlet vision og plan for omstillingen til vedvarende energi i fuld sving – og de første skridt er allerede taget. Derfor var der på årets Gate 21-borgmesterforum fokus på omstillingen til en fossilfri energiforsyning – og hvordan samarbejder på tværs kan bringe os derhen. På Borgmesterforum blev drøftet udfordringer og muligheder for grøn vækst, og hvad kommunerne konkret gør her og nu. Dagens indhold bestod af en række oplægsholdere og en paneldebat. 
 
Beslutningstagere og borgere skal involveres – og der skal samarbedes på tværs
Kodeordene ’samarbejde på tværs’ og ’involvering’ af både beslutningstagere og borgere gik igen i såvel indlæg som paneldebat. Der er ingen tvivl om, at netop det tværkommunale og -faglige samarbejde er en helt afgørende forudsætning for at lykkes med omstillingen til gavn for både borgerne, erhvervslivet, klimaet og den grønne vækst. 
 
At kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen er godt i gang kom til udtryk i flere indlæg, hvor også Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen i sin tale fremhævede kommunernes igangværende gode tværgående samarbejde, samt at rammerne for den langsigtede planlægning og udvikling i form af den kommende politisk bredt forankrede Klimalov og det uafhængige Klimaråd er på plads helt frem til 2020. 
 
Netværksgrupper arbejder allerede på tværs 
I projektet Energi på Tværs har forsyningsselskaber og kommuners tekniske direktører og planlæggere tidligere deltaget på workshop og efterfølgende dannet netværksgrupper, som på tværs af kommuner, forsyningsselskaber og faglige grænser skal afdække de dilemmaer, udfordringer og muligheder, som den grønne omstilling giver indenfor eksempelvis elforsyning, kollektiv varmeforsyning, energieffektivisering og –besparelser, affald og ressourcer og transport. 
 
Energi på Tværs fortsætter arbejdet med udviklingen af visionen for fremtidens energisystem. Det sker bl.a. gennem flere etablerede netværksgrupper, som skal arbejde med forskellige emner. Første møde i de nystiftede netværksgrupper er den 19. maj. 2014. Arbejdet i Energi på Tværs blev ligeledes præsenteret på Gate 21’s borgmesterforum.
 
Dagens oplægsholdere – et godt selskab
Oplægsholdere på Gate 21’s Borgmesterforum var: 
 • Klima- energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, 
 • Steen Christiansen, Borgmester Albertslund Kommune, 
 • Michael Ziegler, Borgmester Høje-Taastrup Kommune, 
 • Brian Vad Mathiesen, Professor Aalborg Universitet, 
 • Søren Hermansen, Direktør Samsø Energiakademi, 
 • Poul Erik Lauridsen, Direktør Gate 21 
 • Camilla Lønborg, Enhedschef for Klima og ressourcer Region Hovedstaden. 
 
Desuden var der paneldebat med deltagelse af: 
 • Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune og formand for Klimapolitisk forum, 
 • Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune og formand for KKR, 
 • Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune 
 • Borgmester Willy Eliasen, Egedal Kommune. 
 
Debatten blev styret af Anne Grethe Holmsgaard, Direktør Biorefining Alliance og formand for Gate 21’s bestyrelse.
 
Læs mere om Energi på Tværs på www.energipåtværs.dk. Her kan du også downloade dagens præsentationer: http://energipåtværs.dk/Aktiviteter/Praesentationer/
 
Du også tilmelde dig Energi på Tværs’ nyhedsbrev, så du løbende bliver opdateret på projektets fremdrift.