Kom og vær med til at sætte dagsordenen for udviklingen af et fossilfrit energi- og transportsystem i hovedstadsregionen.

 

I 2050 skal Danmark være uafhængig af fossile brændsler. Omstillingen rummer både store udfordringer og store muligheder lokalt og regionalt. En forudsætning for succes er et styrket samarbejde mellem alle aktører i energisektoren på tværs af kommunegrænser.

 

Projektet Energi på Tværs inviterer den 13. april 2015 borgmestre, bestyrelsesrepræsentanter, udvalgsformænd for miljø- og teknikudvalg, tekniske direktører for kommuner og forsyningsselskaber samt Gate 21’s bestyrelse til Borgmestertopmøde.

 

Du kan finde programmet for dagen her >>

 

Tid: Mandag den 13. april 2015, kl. 8:30-12:00.

 

Sted: DONG Energy A/S, Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre.

 

For mere information om arrangementet kontakt venligst programleder Martin Dam Wied.