Bæredygtig Produktion 3.0

Cirkulære forretningsmodeller

 

Forlænget produktlevetid

I projektet Bæredygtig Produktion 3.0 har der været fokus på forlænget produktlevetid. Forlænget produktlevetid er en vigtig strategi i omstillingen til en cirkulær økonomi, fordi materialerne bevarer deres værdi og ressourceforbruget mindskes. Med denne vejledning, får din virksomhed hjælp til, hvordan I kommer i gang med arbejdet og får lagt en strategi for at undgå produktforældelse. 

 

Bæredygtige indkøb 

Aalborg Universitet har som led i projektet udviklet en guide til offentlige indkøbere af tekstiler og vaskeri.
Formålet med guiden er at give indblik i bæredygtige indkøb samt vejlede om, hvordan offentlige indkøbere kan stille krav i udbud, der tilgodeser både miljøet, brugeren og økonomien. I guiden får du indblik i de centrale miljømæssige påvirkninger gennem tekstilers levetid samt forslag til, hvordan man i udbudsprocessen kan tænke bæredygtigt og innovativt.

Find guiden her.