Foto: Energistyrelsen/BedreBolig
 
Af Signe Munch-Pedersen
 
Projektet Vækst via Energirenovering har etableret et  rejsehold, der tilbyder støtte til Region Hovedstadens kommuner, kommuners erhvervsliv og andre interessenter, i arbejdet med at igangsætte eller genopstarte borgerrettede aktiviteter, der fremmer energirenovering af private boliger. 
 
Rejseholdets ydelser tilpasses løbende efterspørgslen og interessenternes behov for støtte og sparring. I øjeblikket tilbyder rejseholdet tre typer af ydelser, der er rettet mod kommuner, virksomheder og forskellige netværk:
 
1. Opstartsmøde for kommuner 
Rejseholdet tilbyder at deltage i en intern opstartsworkshop hvor rejseholdet og kommune, med udgangspunkt i kommunens strategier og foreløbige erfaringer med borgerrettede aktiviteter, drøfter hvad kommunen kunne tænke sig at afprøve videre frem.
 
På workshoppen tilbydes målrettet sparring til kommunens handlingsplaner og konkrete aktiviteter. Rejseholdet bidrager med erfaringer fra andre kommuner, og kan rådgive om, hvordan elementerne i BedreBolig-værktøjskassen og andre værktøjer kan bruges.  
 
Rejseholdet kan desuden levere input til udarbejdelse af beslutningsgrundlag eller input til præsentationer til ledelse og politikere.
 
2. Opstartsmøder for virksomheder 
Rejseholdet tilbyder møder særligt målrettet virksomhedsnetværk, herunder BedreBolig-rådgivere, håndværkere, finanssektoren, energiselskaber, byggemarkeder, ejendomsmæglerkæder og andre professionelle aktører med interesse i BedreBolig.
 
Mødets indhold skræddersys efter det konkrete behov. Det kan for eksempel være orientering om BedreBolig, have fokus på samarbejde på tværs af aktørgrupper eller handle om aktiv vejledning til egne kunder om BedreBolig. 
 
3. Informationsmøder for borgerne 
Rejseholdet tilbyder sparring på planlægning og koncept for lokale informationsmøder om fordelene ved at energirenovere. I særlige tilfælde kan rejseholdet deltage i møder med et særligt fokus eller et meget stort fremmøde.
 
Interesseret i et besøg?
Rejseholdets ydelser er gratis og kan bestilles ved henvendelse til projektkonsulent Tommy Olsen fra Gate 21. Mobilnummer: 2810 3695.