Ida Bode fra PlanMiljø stod for undersøgelsen og hun fortæller, at når man planlægger en renovering som den af Hvidovre Medborgerhus, bør man også lave en kortlægning af brugernes oplevelser.

“Når brugernes holdninger kommer med i planlægningen, er det med til at sikre, at brugerne tager ejerskab for byggeriet og projektet, når det engang er færdigt. Ved at inddrage brugerne i processen, får brugerne også en større forståelse for renoveringen og for, hvordan varme og ventilationssystemerne skal bruges”, siger Ida Bode.


Ida Bode
 Foto: Kenneth Løvholt


Mine input blev brugt rigtig meget


Afdelingsleder i biblioteket på Medborgerhuset Birgit Vesth Alsing var en af brugerne fra kortlægningen og hun deltog også i selve Hvidovre Camp’en, hvor arkitekter, ingeniører og planlæggere diskuterede, hvilke muligheder der er for at renovere Medborgerhuset.

“Jeg synes det var rigtig spændende at være med i kortlægningen. Først tænkt jeg, at jeg da ikke vidste noget om varme og ventilation, men på den anden side har man jo altid en mening om, hvordan det er”, siger Birgit Vesth Alsing og fortsætter “Jeg føler mine input blev brugt rigtig meget på Camp’en. Der var stor lydhørhed for vores synspunkter”.

Birgit Vesth Alsing fortæller, at det var rigtig sjovt at deltage på Camp’en og høre de andre deltageres ideer til, hvordan nogle af problemerne kan løses.

“Mange af ideerne var ret vilde og helt anderledes end det man selv går og forestiller sig”, siger Birgit Vesth Alsing.


Ikke alt kan lade sig gøre


Ida Bode fortæller, at det er vigtigt at gøre formålet for en brugerundersøgelse klar for de medvirkende fra starten. På den ene side er det ikke alt, der kan lade sig gøre, på den anden side kan det, at der findes en ramme være med til at begrænse ideerne. Derfor skal brugerne være klar over, hvordan de indgår i projektet og hvilke faser, der er undervejs i beslutningsprocessen omkring renoveringen.

Som medarbejder i kommunen er Birgit Vesth Alsing dog vant til, at der er grænser for, hvad der kan lade sig gøre.

“Vi arbejder jo også sådan, at vi samler en masse ideer og så er der kun råd til nogle. Men det er rigtig fint at vende de vilde ideer. Der er jo altid en snert, der bliver hængende, når man går i gang. Måske de kan komme med senere”, siger Birgit Vesth Alsing.


Indeklimaet har stor betydning


Et af de vigtigste resultater af kortlægningen er i følge Ida Bode fornemmelsen af, at indeklimaet har stor betydning for brugerne. Det resultat kommer ikke bag på maskinmester Jeppe Friis-Hansen fra Hvidovre Kommune, som stod for Camp’en i Hvidovre.

“Undersøgelsen var et indspark til processen, som skulle få deltagerne i Camp’en til at tænke på indeklimaet og brugerne i planlægningen af medborgerhusets renovering”, siger Jeppe Friis-Hansen, der også fortæller, at indeklima betyder meget for brugernes sundhed og produktivitet.

I det hele taget mener Jeppe Friis-Hansen at der generelt vil komme mere fokus på indeklimaet i kommunerne fremover.