af | apr 6, 2016

Det EU finansierede projekt BuildEFFECT, som Gate 21 deltager i udviklingen af, er nu godt igang med første fase af ansøgningsprocessen. Projektet arbejder med at for forbedre energieffektiviteten i offentlige bygninger.

Gate 21 deltager i udviklingen af et EU-finansieret projekt, BuildEFFECT, som sigter mod at forbedre energieffektiviteten i offentlige bygninger sammen med repræsentanter fra andre nordiske og baltiske lande. I løbet af januar og februar 2016 er der afholdt møder i Krakow og Tallinn. Projektet er målrettet Østersøregionens Interreg-program (BSR). Den første fase af ansøgningen (koncept note) varer til juni 2016, og hvis koncept-noten godkendes, laves der en større ansøgning i efteråret 2016.
Projektet indretter sig på forbedrede finansieringsmuligheder for energieffektiviseringer og nye samarbejder mellem private og offentlige (eksempelvis udviklede EPC modeller, databrug, mødeplads mellem kommuner og SMV´er, afprøvning af identificerede behov fra SEAP´s og lukning af implementerings-gaps i forhold til energiaudits).

Projektet udvikles med hjælp af midler fra Svenske Instituttet (SI) som har bevilget udviklingspenge til Länsstyrelsen i Dalarna. De nuværende projektpartnere, udover Gate 21, er Länsstyrelsen Dalarna (SE), Hedmark Fylkesskommune (NO), Tallinn Science Park Tehnopol (EST), Lappeenranta region (FI), Sustainable Building Cluster (POL).

Øvrige interesserede er meget velkomne til at kontakte undertegnet.

Kontaktperson
Karolina Huss
Karolina.huss@gate21.dk
Mobil: (+45)42747143