Fredag den 24. september sluttede to ugers intenst arbejde med at udvikle ideer til, hvordan Københavns Kommune kan energirenovere Teknik- og Miljøforvaltningen på adressen Islands Brygge 37.


Masseproduktion af gode ideer
Repræsentanter fra 26 kommuner, universiteter og virksomheder i bygge- og anlægsbranchen deltog i idéudviklingen, og væggene kunne knapt nok skimtes for tekst og tegninger, da campen sluttede. Københavns Kommune samler nu alle ideerne i et idékatalog, der skal fremlægges for beslutningstagerne i december måned.


”Vores erfaringer med renovering har lært os, at det skaber for mange komplikationer under og efter byggeriet, hvis vi ikke tidligt i processen har vendt og drejet ideerne sammen med vores leverandører. Denne camp har givet os et klart billede af, at det giver mening at bringe byggeriets parter og fagfolk sammen, inden man går i gang med at gøre tingene, som man plejer, ” fortæller chefkonsulent Jens-Kristian Jacobsen, fra i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.


Skitserende program analyse virker
Plan C og Københavns Kommune valgte at bruge metoden ’skitserende program analyse’ til systematisk at undersøge, hvordan bygningens i fremtiden kan reducere sit energiforbrug og rumme langt flere medarbejdere. I løbet af de to uger blev deltagerne fodret med faglige oplæg og brugte herudover tiden på at tegne, skrive og debatterede både højtflyvende og mere tekniske forslag.
 
”Jeg er blevet positivt overrasket over campen,” fortæller civilingeniør Lau Raffnsøe fra Ai-gruppen. 
”For eksempel i forbindelse med udvikling af ideer til af klimaskærmen har vi hver i sær præsenteret vores ideer og har så fagligt kunnet stå på hinandens skuldre. Arkitekter og bygningsingeniørsiden har siddet sammen, og vi har på den måde kunnet komme op med forskelligartede koncepter for, hvad der spiller godt sammen og hvad har god effekt,” fortæller civilingeniør Lau Raffnsøe fra Ai-gruppen. 

Troels Aggersbo fra Enemærke & Petersen supplerer:
”Det er forløbet sådan, at alle har tænkt totalt ud af boksen. Folk har lagt deres egen ekspertrolle på hylden og sat deres kompetencer på spil. Sådan arbejder vi også internt i Enemærke & Petersen, men her har alle aktører i den kommunale byggeproces været repræsentanter, og det har været spændene og givende at være med til,” fortæller Troels Aggersbo.


Plan C afholder næste camp i december måned, hvor Hvidovre Kommune ønsker input til, hvordan kommunens medborgerhus kan energirenoveres.