Som en metod för att höja kvaliteten på bebyggelse och allmänna ytor i nyutbyggnadsområden på kommunal mark har Malmö stad under lång tid arbetat med byggherredialoger.

Detta seminarium riktar sig till planerare och andra kommunala tjänstemän i partnerkommunerna inom projektet Energi Öresund. Syftet är att initiera en fördjupad diskussion om huruvida och på vilket sätt Malmös erfarenheter kan komma att vara intressanta ur ett öresundsregionalt perspektiv.


Læs mere her