Med Bygningsstyrelsens indtrædelse i Gate 21’s partnerkreds kan Gate 21 byde velkommen til endnu en partner, der arbejder seriøst med bæredygtig omstilling af byggningsmassen. I Bygningsstyrelsen forventer chef for Planlægning og Energi, Kristian Lyk-Jensen, at partnerskabet vil bidrage til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets arbejde med energioptimering.

”Som del af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet er Bygningsstyrelsen meget engageret i arbejdet med regeringens kommende strategi for energirenovering af den danske bygningsmasse. Med det nye partnerskab håber vi at kunne trække på Gate 21 i Bygningsstyrelsens omfattende indsats med energioptimering af de 4 mio. m2 kontor- og universitetsbygninger, som styrelsen administrerer, forklarer Kristian Lyk-Jensen.


Bygningsstyrelsen arbejder med energioptimering af styrelsens 4 mio. m2 kontor- og universitetsbygninger. Foto: Enemærke & Petersen.

I Gate 21 ser direktør Poul Erik Lauridsen frem til et tættere samarbejde med Bygningsstyrelsen:

”Bygningsstyrelsen er den første styrelse i partnerkredsen, og vi ser meget frem til at kunne samarbejde tæt med statens største bygherre og ejendomsadministrator om nye metoder til at gøre den eksisterende bygningsmasse klar til en fossilfri energiforsyning i 2035. Bygningsstyrelsens erfaringer med energirenovering vil gavne hele partnerkredsen og de fremtidige fælles innovationsprojekter,” forklarer han.

Samarbejde om fremtidens teknologi
Som et led i partnerskabet indgår Bygningsstyrelsen et samarbejde med Gate 21 om udbredelse af online-værktøjet energimål.dk, hvor ejere, administratorer og lejere kan få overblik over energirenoveringsmuligheder af kontorbygninger. Energimål.dk bygger på de mange data, som i forvejen findes i energimærkningsdatabasen og BBR. Derudover vil samarbejdet bestå i videndeling og udvikling af fælles forsøgsprojekter, der kan danne grund for morgendagens metoder til energioptimering.

”Vi ser frem til at være en del af Gate 21’s unikke sammenkobling af de interessenter, der efterspørger grønne løsninger, og de virksomheder, som leverer fremtidens teknologi. Den kobling er en forudsætning for, at Danmark også fremover kan være i front med grøn teknologi”, slutter Kristian Lyk-Jensen.