Carbon 20 kan se tilbage på et år, der har været præget af en meget stor interesse fra virksomheder og energiselskaber. Med en god engageret projektgruppe tegner 2012 til at blive et spændende år.
Projektleder i Carbon 20 Lone Kelstrup med en række af de i alt 76 partnerskabsaftaler. (Foto: Gate 21)“Vi startede på bar bund, siger Projektleder Lone Kelstrup. “Vi havde ingen ideer om, hvordan et projekt som Carbon 20 skulle gribes an. Nu er vi er gået fra at have nogle mål på et papir til at vide, hvordan vi når målene.”


Det har projektgruppen en stor del af æren for. I skrivende stund har 76 virksomheder underskrevet en samarbejdsaftale med de lokale projektledere. Det er meget pænt taget i betragtning af projektet først skal have sine i alt 100 virksomheder seneste 1. juli 2012.


Kommunale projektledere og energiselskaber løfter Carbon 20


“Uden de kommunale projektledere ville projektet ikke være, hvor det er i dag”, siger Lone Kelstrup.


Trine Bjørn Olsen, projektleder i Herning kommune føler hun får en masse tilbage fra projektet.


“Jeg har fået indsigt i virksomhedernes behov, og det er bestemt noget jeg kan tage med mig videre. Vi har lige fået en stor virksomhed, Unimerco, med i projektet. De er rigtig interessante, fordi de har en grøn profil og deraf kan komme til at præge lokalsamfundet her i Herning.”


Studio 10 reducerer deres CO2 forbrug ved at bruge flere grøntsager og mindre kød i deres madlavning.


Projektmedarbejder i Københavns Kommune Lotte Kjærgaard er glad for, at Carbon 20 er med til at sætte fokus på så mange områder på en gang.


“Der kommer hel tiden nye ting til. Da Studio 10, som er en kantine, meldte sig ind i projektet, kom der pludselig fokus på mad, og det er altså fedt”.


“Alle i projektet bidrager med løsninger, og det er det, der får projektet til at køre rundt. F.eks. er energiselskabernes bidrag i form af energiscreeninger helt essentielt for at virksomhederne kan få udarbejdet deres handlingsplaner”, siger Lone Kelstrup


Hvad byder 2012 på?


2011 er gået med at invitere virksomheder ind samarbejdet. I 2012 skal der, ud over at hverve de sidste virksomheder, fokuseres på kompetenceopbygning, netværkssamarbejde og innovation.


Netværkssamarbejdet er så småt begyndt her i slutningen af 2011, og det skal der arbejdes meget mere med i 2012.


Det samme gør sig gældende for kompetenceopbygningen af de kommunale medarbejdere, hvor DTU bidrager. I 2012 udpeges også de 20 virksomheder, der, sammen med Aalborg Universitet København skal arbejde med innovation.