På temamødet blev der sat fokus på, hvilke perspektiver Carbon 20-projektets resultater har på det fremadrettede samarbejde mellem virksomheder og kommuner. Projektleder Lone Kelstrup og formand for erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune, Lea Herdal stod for temamødet.


I de indledende oplæg på Politisk Forum 2012 blev kommunernes samarbejde med erhvervslivet, herunder ESCO-modeller og erhvervsservice, udpeget, som et af midlerne til at styrke kommunernes rolle hen imod en grøn omstilling.

“Carbon 20-projektet er fint i tråd med dette arbejde, det netop er et af projektets mål at styrke samarbejdet med erhvervslivet om grønne tiltag”, udtaler Lone Kelstrup.


“På temamødet blev Carbon 20-projektet fremlagt og Allerød kommune fortalte, hvordan projektet ligger i tråd med kommunens intentioner om at være en ambitiøs klimakommune. `
Projektet er et godt springbræt i Allerød for kommunens arbejde med at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv”, fortæller projektleder Lone Kelstrup.


I Allerød kommune er der indgået 17 samarbejder mellem kommune og virksomheder om energibesparelser.


“For vores miljømedarbejdere i Allerød Kommune har Carbon 20-projektet bragt en ny virkelighed ind i hverdagen, nemlig samarbejdsrollen holdt op mod vores gamle myndighedsrolle.

Den nye rolle er både positiv og givende for medarbejderne.
Miljømedarbejdere har den oplevelse, at deres kompetencer i forhold til energibesparelser er blevet forstærket i projektet, bl.a. på grund af deltagelsen i energigennemgang ude på virksomhederne”, fortæller Lea Herdal.


Temamødet foregik torsdag den 26. april, hvor Carbon 20 var et ud af 10 temamøder til KL Konference Politisk Forum 2012 i Scandinavian Congress Center i Aarhus, hvor grøn omstilling var på dagsordenen. 500 deltog fra 63 kommuner.