100 virksomheder over hele Danmark skal reducere deres CO2 udslip med 20%.

EU netop har indstillet projektet Carbon 20 – Offentligt Privat Partnerskab til klimaløsninger til finansiering. Bag projektet står Albertslund og de øvrige kommuner i Green Cities, samt Kommunernes Landsforening, DTU og Aalborg Universitet.

Carbon 20 projektet er et Offentligt-Privat-Partnerskabsprojekt, hvor partnerne skal arbejde med partnerskabsmodeller, klimatilpasning og CO2 reduktion på lokalt niveau. Således skal Green Cities kommunerne i projektet samarbejde med 100 virksomheder, som hver især skal reducere deres CO2 udledning med 20 %.

Erfaringerne fra projektet skal gives videre til kommuner og erhvervsorganisationer i de øvrige EU lande.

Det samlede budget for projektet er 16 mio kr., hvoraf EU støtter projektet med 50 %. Albertslund Kommune er ansvarlig for projektet og projektledelsen varetages af en projektleder, som Albertslund Kommune ansætter og placerer i Gate 21.