Energibesparelser skaber flere arbejdespladser, som her hvor håndværkere er ved at energirenovere en skole. (foto: Gate 21)


“Indsatsen for at opnå energibesparelser og dermed CO2-reduktioner i erhvervslivet er også en investering i virksomhedernes fremtidige vækst og konkurrenceevne, hvilket Carbon 20 projektet til fulde demonstrerer,” siger Miljø- og Teknikdirektør i Albertslund Kommune, Niels Carsten Blume. Albertslund Kommune er en af de intiativtagene kommuner til projektet.


CO2 reduktion fører til vækst i virksomhederne
“Med et Carbon 20 partnerskab sætter Green Cities-kommunerne skub i virksomhedernes klimaindsats. Der skal en aktiv og bevidst indsats til, for at virksomhederne begynder at tænke i reduktion af CO2-udslip og energiforbrug. Langsigtede investeringer i energirenoveringer af industri- og erhvervsbygninger og produktionsudstyr skaber både mange nye arbejdspladser til dem, der udfører renoveringerne og medfører betydelige energibesparelser. Og så giver det først og fremmest markante besparelser i virksomhedernes omkostninger, der kan ses på bundlinjen,” siger Niels Carsten Blume.


Virksomhederne klædes på til opgaven
Første skridt i Carbon 20 samarbejdet er, at få synliggjort en virksomheds energiforbrug.. Samtlige virksomheder i projektet tilbydes energirådgivning fra samarbejdspartnere , hvor mulige indsatsområder udpeges. Virksomhederne udvælger en række indsatsområder og laver derefter en handlingsplan, hvor bl.a. indsatser og mål bliver beskrevet.
Se Carbon 20 forløb.


Fokus på innovation
Carbon 20 udvælger i projektet 20 virksomheder til at deltage i et innovationsforløb. De bliver tilbudt at arbejde med forskellige aspekter af innovation. Virksomhederne kan vælge at arbejde med organisations-, brugerdreven- eller medarbejderdreveninnovation. Ålborg Universitet vil både facilitere og fungere som ekspert i innovationsforløbet.


Projektleder Lone Kelstrup siger:

“Innovationsforløbet, som forventes gennemført i 2012, bliver et miks af forskellige workshops og indivduelle forløb målrettet de udfordringer, virksomhederne har beskrevet. Et yderligere resultat af dette kan være at virksomheden udvikler nye produkter og øger sin konkurenceevne og innovation.”


Kommuner, universiteter samt samarbejdspartnere støtter løbende op om virksomhederne i form af workshops, kurser, samt opfølgende besøg af de kommunale Carbon 20 medarbejdere.