Carbon 20

Små virksomheder kan spille en stor rolle i rejsen mod en bæredygtig omstilling. Carbon 20 tager fat på at udvikle og afprøve energisparende tiltag i partnerskaber mellem kommuner og private virksomheder.

FN’s Klimapanel advarer mod de konsekvenser, som de forventede temperaturstigninger på jorden kan få for fremtidens generationer. For at begrænse temperaturstigningerne mest muligt er det afgørende, at kommuner, erhvervsliv og universiteter samarbejder om innovative løsninger, der kan reducere udslippet af CO2.

Den private sektor stod i 2011 for 38 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark. Derfor satte Carbon 20 samme år særligt fokus på, at hvordan kommuner kan støtte op om energibesparelser i små og mellemstore virksomheder.

Syv kommuner indgik partnerskab med universiteter og 119 lokale virksomheder og satte gang i en lang række forskellige forsøgstiltag. Tiltag, der handlede om alt fra skære ned på oksekød i kantinen til regulering af temperaturen i serverrum.

Målsætningen for partnerskaberne har været, at de deltagende virksomheder skulle spare 20 procent på deres udledning ad drivhusgasser. Ved projektets afslutning i 2013 havde virksomhederne i gennemsnit sparet 21,5 procent CO2.

Varighed

Januar 2011 – December 2013

Partnere

Albertslund kommune, Allerød kommune, Ballerup kommune, Kolding kommune, Herning kommune, Københavns kommune, Næstved kommune, Kommunernes Landsforening, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Business Kolding og Gate 21 i partnerskab med 119 lokale virksomheder.

Finansiering

16 mio. kroner hvoraf 50% finansieres af EU’s Life+ program og 50% finansieres af de deltagende partnere.