Når Gate 21 samler 350 grønne omstillingsagenter i DGI-byen til Transform2012, dag 2, d. 22. november er det med Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen på talerstolen.Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen åbner Transform2012, dag 2. Foto: Ministeriet for by, bolig og landdistrikter.


Ministeren vil give startskuddet til Transform2012, dag 2, hvor deltagerne skal beskæftige sig med potentialer for grøn omstilling af byerne med kommunerne som centrale aktører.  Denne dag bygger videre på dag 1, som er en satellitkonference, der sætter fokus på best practice inden for energioptimerende løsninger til byernes transport, bygninger og energiforsyning.


Transform2012, dag 2 rundes af ved Klima-, energi- og bygningsminister, Martin Lidegaard.


Fakta om Transform2012: 


· Transform2012 afvikles d. 21.-22. november i DGI-byen i København.
· Der er plads til 350 deltagere.
· Deltagergebyret er 1.250 kr. Læs mere på www.transform2012.dk
· Bag konferencen står Gate 21, Region Hovedstaden, projekterne Plan C, Formel M, Energi Øresund, Urban Transition og Albertslundkonceptet samt projekternes over 80 partnere.