Partnerskab for Cirkulære Kommuner

CIRKULÆR VÆRDIKÆDE FOR TEKSTILER

Tekstiler er et af de områder, hvor den miljømæssige påvirkning er stor hele vejen gennem værdikæden. Samtidig er det et område, som har fået øget bevågenhed de seneste år på grund af et stort cirkulært potentiale. Denne case fokuserer på etablering af en mere cirkulær værdikæde for tekstiler ved upcycling af husstands-indsamlede tekstiler, hvor der identificeres nye afsætningsmuligheder for genanvendte tekstiler.

 

Casens partnere