Case: Pisk og gulerod reducerede behovet for parkering med 35 procent

af | nov 20, 2017

Foto: Maastricht UMC +

Afstand mellem medarbejdernes hjem og arbejde var en afgørende faktor, da Universitetshospitalet i Maastricht indførte differentieret betaling på parkeringspladser. Nu giver det kontante fordele at skifte bilen ud med cyklen – og det gav bonus på parkeringspladsen.

Penge i lommen og motion på cyklen. Det er nogle af de fordele, ansatte med kort til arbejde får, når de arbejder på Maastricht Universitetshospital i Holland. Til gengæld er en parkeringsplads dyrere for dem end kollegaer med længere til arbejde.

”Vi ville gerne have flere til at cykle – og kun tage bilen om nødvendigt. Derfor kombinerede vi en række virkemidler, som var både pisk og gulerod. Og det virkede. Brugen af parkeringsarealerne faldt med 35 procent,” fortæller Rick Miltenburg, Facility Manager på Maastricht Universitetshospital på Moving 30’s første roundtable: Facilities supporting flexible mobility den 27. september hos Rambøll.

Vejen til færre parkeringspladser

I 2014 stod Universitetshospitalet over for at miste 450 parkeringspladser på grund af byudvikling. Det svarer til 25 procent af parkeringsarealet. Ledelsen undersøgte derfor, hvordan medarbejderne transporterer sig til arbejde – og hvor langt de har.

Undersøgelsen viste, at cirka 200 parkeringspladser dagligt var optaget af medarbejdere med under to kilometer til arbejde. Her var et potentiale for at flytte nogle medarbejdere fra bil til gang eller cykel.

”Vi besluttede at belønne medarbejdere for at cykle, og at medarbejderne skal betale for at parkere. Samtidig skulle prisen for parkering afhænge af, hvor langt medarbejderen har til arbejde. Det betyder, at medarbejdere med længere til arbejde betaler mindre for at parkere end medarbejdere med kort til arbejde. Det skaber et mere fair system,” forklarer Rick Miltenburg. En anden differentiering er, at det er dyrere at parkere i spidsbelastningsperioder.

Samtidig med de økonomiske incitamenter for at få medarbejderne til at skifte bilen ud med en gåtur, cyklen eller elcyklen har Maastricht Universitetshospital naturligt måttet udvide cykelfaciliteterne – og givet medarbejderne fordele ved eksempelvis at tilbyde køb af elcykler skattefrit og en afdragsordning, så medarbejderne kan betale en elcykel af over tre år. Det reducerer barriererne for at købe en relativt dyr cykel.

Initiativerne blev implementeret over en periode på seks måneder og har i løbet af godt to år reduceret behovet for parkeringspladser med 35 procent. Incitamenterne er sidenhen suppleret med et tilbud om to måneders betalt offentlig transport mod ikke at parkere.

Skab transparens – og vær fair

Rick Miltenburg erkender, at det ikke har været gnidningsfrit at indføre betalingsparkering. Det er et sensitivt emne blandt mange medarbejdere, som har forventning om gratis parkering som et medarbejdergode. Universitetshospitalet har arbejdet meget med at involvere medarbejderne og, at systemet blev så fair som muligt med differentierede parkeringspriser afhængigt af afstanden til hjemmet og belønningen varierer også afhængigt af afstanden til hjemmet.

Kilometer Parkeringslicens Per dag Belønning for gang/cykling
< 2 kilometer EURO -5,00 EURO -3,00 EURO 0,5
2-5 kilometer EURO -3,00 EURO -2,00 EURO 0,75
5-7 kilometer EURO -2,00 EURO -1,50 EURO 1,00
>7 kilometer EURO -1,00 EURO -1,00 EURO 1,50

 

Samtidig har universitetshospitalet arbejdet med, at systemet er fuldstændigt transparent for medarbejderne. Det betyder, at hver medarbejder har en medarbejderside, hvor de kan logge ind og følge deres parkeringsafgifter og belønninger. Registreringen foregår simpelt via deres medarbejderkort, hvor der registreres om man ankommer fra parkeringspladsen eller fra cykelkælderen.

Rick Miltenburg understreger, at det i processen har været vigtigt at:

  • have en multidisciplinær arbejdsgruppe,
  • involvere medarbejderne,
  • nudge – ikke forbyde
  • fokusere på spidsbelastninger og manglende parkeringspladser
  • skabe skalérbarhed og et fremtidssikret system

Se Rick Miltenburg’s præsentation her.

Samarbejde på tværs

Det kræver samarbejde på tværs af funktioner, når du skal implementere mobilitetstiltag:

  • Udarbejd strategiske mål -> Ledelse
  • Identificér ønsket adfærd og virkemidler -> Facility Management
  • Gør virkemidler attraktive og transparente -> HR-afdelingen
  • Gør online tools tilgængelige -> Kommunikations- og IT-afdelingen.

Rick Miltenburg, Facility Manager
Maastricht Universitetshospital

Tænk på mere differentierede rammer og tilbud

Af Anna Thormann, projektleder for Moving People

Det er de færreste virksomheder i Danmark, der ønsker at bruge betaling af parkering som et værktøj. Det er først og fremmest vigtigt, at medarbejderne kan komme let til arbejde. I nogle byområder er der parkeringsafgifter, og her kan virksomheden ikke beslutte, hvordan prissætningen er indrettet.

En pointe fra Maastricht er dog alligevel, at medarbejderne bliver meget fastlåst til at bruge bilen til arbejde, hvis de skal betale en årlig parkeringsafgift. Det er en strukturel ramme, der gør os mindre fleksible i vores transportvalg.

En anden pointe fra Maastricht University hospital er, at det er værd at undersøge nærmere, hvem der bruger parkeringspladsen, hvis der er begrænset parkering. Mange, som har mindre end fem kilometer til arbejde og kører i bil, kunne nudges til at tage en cykel til arbejde en gang i mellem. Her er en vifte af bløde tiltag, som eksempelvis badeforhold, cykelservice, som man kan kigge på.