Skolerenovering i en helhed

Foto: Torben Åhndahl, AI

Case: Skovlunde Skole Nord

Skovlunde Skole Nord er en folkeskole i Ballerup kommune med cirka 400 elever.

Bygningen er bygget i 1961 i to plan med delvis kælder. Den samlede bygning er på 10.730 m2 inklusiv sportshal. Bygningen er bygget med røde tegl, og taget er eternitskiffer med tagpap.

Bygningen er fjernvarmeforsynet og belysningen er T5 eller T8 lysstofrør. Skolens har et årligt varmeforbrug på cirka 435 mWh (beregnet) og et årligt elforbrug på 37.886 kWh.

Projektets Skolerenovering i en helhed har testet løsninger i tre lokaler placeret på den øverste gang i 5, som har et samlet areal på 3.600 m2. Testlokalerne er udvalgt i tæt dialog med skoleledelsen og lærere, og der er blevet reflekteret over:

  • rumstørrelse
  • rumudformning
  • antal elever
  • orientering
  • klassetrin
  • eksisterende tekniske virkemidler/komponenter

På baggrund af ovenstående kriterier blev følgende tre lokaler udvalgt, hvor projektet testede forskellige løsninger:

Lokale 11: hybrid ventilation

Lokale 13: adfærdslokale

Lokale 15: diffust siveloft

Skovlunde Skole Nord - fløj 5

Skovlunde Skole Nord – fløj 5

Konferenceartikel

A comparative study of the indoor environmental quality in renovated and non-renovated classrooms (pdf)

af:
Christian A. Hviid,
Saint-Gobain Nordic og DTU

Henrik N. Knudsen,
SBi, Aalborg Universitet

Jakob Markvart, 
SBi, Aalborg Universitet

Projektet er støttet af

EUDP_ekstravarianter1