Skolerenovering i en helhed

Foto: Torben Åhndahl, AI

Lokale 11 og indeklima før ny løsning

For at identificere udfordringerne i de enkelte lokaler har projektet Skolerenovering i en helhed brugt tid på at måle lokalet i forhold til eksempelvis CO₂, temperaturer og støj, samt dokumenteret lokalet i forhold til for eksempel areal, antal elever og byggematerialer. Det er vigtigt for til at se, om den valgte løsning har de ønskede effekter på indeklimaet.

Lokale 11 på Skovlunde Skole Nord er et vestvendt klasselokale, som lider under højt CO2-niveau i klassen og periodevis støj fra skolegården, når vinduet er åbent. Det gamle centrale ventilationssystem har ikke kapacitet nok, og ved drift ”suges” varmen ud af bygningen. Loftet er beklædt med lyddæmpende gipslofter. Der er armaturer til lysstofrør direkte monteret i loftet og nedhængt som tavlebelysning. Som solafskærmning anvendes lyse indvendige gardiner.

Billedet viser klasselokale 11 før renoveringstiltagene

Billedet viser klasselokale 11  før renoveringstiltagene

Lokalet har et gulvareal på 61,6 m2 og måler 7,6 x 8,1 meter. Rumhøjden er 3,1, hvilket giver et rumfang på 191 m3. I lokalet er der til daglig 19 elever og en lærer, hvilket svarer til et rumfang på cirka 9,5 m3 per person.

Lokalet har tre vinduesfag, som dækker hele den vest-vendte side dog adskilt af to beton/murstenssøjler. Hvert vinduesfag er cirka 2,3 meter bredt. Vinduerne starter 0,9 centimeter over gulv op til 2,7 meter. Hvert vinduesfag har et oplukkeligt side-hængslet parti til manuel udluftning. Rudetypen er termoruder med en estimeret U-værdi på cirka 3,0 W/m2K.

Læs mere om den opsatte løsning i lokale 11 her

Læs mere om indeklimaet efter ny løsning i lokale 11 her

Sådan målte vi

Projektgruppen opsatte før renoveringen en indeklimamåler
(IC-Meter af GSM typen), der logger CO₂-koncentration, temperatur, relativ luftfugtighed og støj. En PIR-sensor registrerer tilstedeværelse og dermed, hvornår der er aktivitet i lokalet.

Projektet er støttet af

EUDP_ekstravarianter1