Skolerenovering i en helhed

Foto: Torben Åhndahl, AI

Indeklima lokale 11 efter renovering

Hybrid ventilation er ikke så udbredt i danske klasselokaler, men kan sikre et stabilt indeklima og lavt energiforbrug gennem mekanisk og naturlig ventilation. Ved at kombinere mekanisk ventilation med naturlig ventilation tilføres rummene periodevis luft direkte fra det fri.

Et hybridt ventilationssystem vil ofte ikke være så pladskrævende som et traditionelt centralt mekanisk ventilationssystem. Årsagen er, at det mekaniske anlæg kan nedskaleres ved at supplere med styrede vinduesåbninger. Den hybride ventilationsløsning i lokale 11 kræver ikke lange kanaltræk, hvorved det var muligt at undgå en større sanering af det i dette tilfælde asbestholdige tag(rum), hvilket er en udfordring på flere danske skoler.

Ventilationen er synlig i klasselokalet og nem at forstå for brugerne. Elever og lærere har, via trykknapper, indflydelse på indeklimaet, hvilket kan være med til at øge oplevelsen for brugerne. De bevægelige dele af ventilationssystemet er frit tilgængelige fra klasselokalet, hvilket gør det nemt for driftspersonalet at servicere anlægget.

Resultatet af opsætningen af hybrid ventilationsløsningen har betydet, at CO2-niveauet er faldet. Nedenfor er illustration af CO2-koncentrationen før renoveringen i uge 48, 2016 fra mandag til fredag, og efter renoveringen i uge 12, 2017 fra mandag til fredag. Ventilationsløsningen er dimensioneret efter lovkrav fra før 01.07.2017, det vil sige, at systemet er indreguleret efter, at kortvarige peaks over 1000 ppm er tilladt.

 

Før (uge 48, 2016)

Efter (uge 12 2017)

 

Ventilationsudfordringen er blevet løst uden, at det har forværret andre indeklimaparametre. Akustikloftet bevirker, at efterklangstiden er under 0,6 s, som er lovkravet for klasserum.

Belysningen blev valgt for at opnå højest mulig komfort, lav blænding og høj farvegengivelse for herigennem at skabe et læringsmiljø, der gavner elevernes adfærd og indlæring.

De forskellige lysstyringsprogrammer, der er skabt til at skabe forskellige stemninger, anvendes i stor stil og er umiddelbart det, som elever og lærere reagerer mest på. Det har været stor fokus, særligt fra elevernes side, på at lære at bruge de forskellige belysningsscenarier.

“Før var det rigtig indelukket og lugtede surt. Det er meget behageligt nu hele tiden.”

Lærer, lokale 11

“Der er ikke så meget træk nu. Før vidste vi ikke, hvornår vi skulle have åbne vinduer. Så stod de bare åbne.”

Elev, lokale 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyset er så behageligt, når det også kan justeres“.

Lærer, lokale 11

Eleverne er ret optaget af, hvad der er den rette belysning”

Lærer, lokale 11

Projektet er støttet af

EUDP_ekstravarianter1