Skolerenovering i en helhed

Foto: Torben Åhndahl, AI

Lokale 13 og indeklima før adfærdsændring

Lokale 13 ligger for enden af en fløj på 1. sal og er vestvendt med vinduer mod skolegården.

Lokalet har et areal på 83 m2 og måler 7,6 x 10,9 m. Rummet har en højde på 3 meter og et rumfang på 249 m³. I lokalet er der til dagligt en 9. klasse på 27 elever og én lærer. Dette giver knap 9 m³ luft per person, men på trods af det døjer lokalet med et højt CO2-niveau til dagligt. På grund af vinduernes orientering mod skolegården kan der forekomme larm fra andre elever, når vinduerne åbnes.

Lokalet har fire vinduesfag adskilt af beton/murstenssøjler. Hvert vinduesfag er cirka 2,3 m bredt og har et oplukkeligt side-hængslet parti til manuel udluftning.

Læs mere om, hvordan lærere og elever ændrede adfærd omkring indeklima her

Læs mere om, hvilken effekt det havde på indeklimaet her

Sådan målte vi

Projektgruppen opsatte før renoveringen en indeklimamåler
(IC-Meter af GSM typen), der logger CO₂-koncentration, temperatur, relativ luftfugtighed og støj. En PIR-sensor registrerer tilstedeværelse og dermed, hvornår der er aktivitet i lokalet.

Projektet er støttet af

EUDP_ekstravarianter1