Skolerenovering i en helhed

Foto: Torben Åhndahl, AI

Indeklima lokale 13 efter adfærdstiltag

Hvis gode vaner skal bidrage positivt til et bedre indeklima og en bedre udnyttelse af skolens rammer, så kræver det et stort engagement og ihærdighed fra både lærere og elever.

Forsøgene med adfærdsændrende tiltag viste eksempelvis, at CO2-niveauet for klasselokalet faldt rigtig meget i frokostpausen, hvor eleverne blev bedre til at gå ud, men samtidig at det hurtigt steg til et utilfredsstillende niveau. CO₂-niveauet i klasselokalet var altså svært at bringe ned til de tilladte værdier på trods af indsatsen.

Adfærdstiltagene havde dog en positiv effekt på elevernes forståelse for og ejerskab til at forbedre indeklimaet:

”Jeg synes godt, at man kan mærke forskel på de dage, hvor eleverne kommer ud af klassen, og de dage hvor man bliver inde. Når vi alle er i klassen, bliver der hurtigt lugtende, og der er madpakkelugt. Vinduerne bliver måske ikke åbnet, fordi der er koldt. Når vi kommer ud, bliver vinduerne åbnet, fordi der ikke er nogen inde i klassen. Vi havde aldrig valgt at gå ud af klassen, hvis vi ikke havde fået at vide, at det hang sammen (med dårligt indeklima, red.). Nu tænker vi rigtigt meget over det.”

Elev, lokale 13

Adfærdsændringer kan dog være en nem og billig måde at forbedre indeklimaet på på kort sigt og kan igangsættes uden større investeringer.

Det anbefales derfor, at tiltagene sættes ind som en del af opstartsprocessen ved en renovering, eller hvor der endnu ikke er budget til mekaniske løsninger. Adfærdsændringer kan ligeledes med fordel indarbejdes som supplement til mekaniske løsninger i processen mod at tage ejerskab over indeklimaet i undervisningsmiljøet.

 

Se video om byggedagen og elever og lærers erfaringer med adfærd og indeklima

Elevernes proces med at lave en hyggekrog på gangen

Video om adfærdslokalet

Projektet er støttet af

EUDP_ekstravarianter1