Skolerenovering i en helhed

Foto: Torben Åhndahl, AI

Lokale 15 og indeklima før ny løsning

For at identificere udfordringerne i de enkelte lokaler har projektet Skolerenovering i en helhed brugt tid på at måle lokalet i forhold til eksempelvis CO₂, temperaturer og støj, samt dokumenteret lokalet i forhold til for eksempel areal, antal elever og byggematerialer. Det er vigtigt for til at se, om den valgte løsning har de ønskede effekter på indeklimaet.

Lokale 15 er et østvendt klasselokale, som lider under højt CO2-niveau og temperatur i klassen. Samtidig generer støj fra s-togbanen, der ligger bag ved skolen, når vinduerne åbnes. Det gamle centrale ventilationssystem har ikke kapacitet nok og ved drift ”suges” varmen ud af bygningen.

Loftet er beklædt med lyddæmpende grove troldtekt-plader. Der er lysstofrørs armaturer direkte monteret på loftet og nedhængt som tavlebelysning.

Se video fra Saint Gobain om lokalet med diffust siveloft og ventilation

Billedet viser lokale 15 før renovering med troldtekt-plader i loftet og lysstofrør.

Lokalet har et gulvareal på 49,9 m2 og måler 6,2 x 8,05 meter. Rumhøjden før renoveringen er 3,1 meter og efter renoveringen 2,9 meter, hvilket giver et rumfang på  144,7 m3. I lokalet er der til daglig 16 elever og en lærer, hvilket svarer til et rumfang på cirka 8,5 m3 per person.

Lokalet har tre vinduesfag, som dækker hele den østvendte side i bredden, dog adskilt af beton/murstenssøjler. Hvert vinduesfag er cirka 2,3 m bredt. Vinduerne starter 0,9 centimeter over gulv op til 2,9 meter. Hvert vinduesfag har et oplukkeligt side-hængslet parti til manuel udluftning. Rudetypen er termoruder med en estimeret U-værdi på cirka 3,0 W/m2K.

Vinduerne åbner udad, og hvor meget, vinduerne kan åbnes, begrænses af en solafskærmning. Den udvendige manuelt styrede solafskærmning er en sortgrå tætvævet screen, der køres for ved generende blænding i hele vinduespartiets længde. Til solafskærmning anvendes desuden lyse indvendige gardiner.

Læs mere her, om den løsning ventilation og diffust siveloft projektgruppen satte op i lokale 15

Læs mere her, om hvordan løsningen påvirkede indeklimaet i lokale 15

Billedet viser, den udvendige solafskærmning i lokale 15

Sådan målte vi

Projektgruppen opsatte før renoveringen en indeklimamåler
(IC-Meter af GSM typen), der logger CO₂-koncentration, temperatur, relativ luftfugtighed og støj. En PIR-sensor registrerer tilstedeværelse og dermed, hvornår der er aktivitet i lokalet.

Projektet er støttet af

EUDP_ekstravarianter1