Skolerenovering i en helhed

Foto: Torben Åhndahl, AI

Indeklima lokale 15 efter renovering

En mekanisk ventilationsløsning er valgt, fordi den har stor kapacitet, og den kan fungere uden at støj fra den nærliggende s-togbane trænger ind i lokalet. Den decentrale ventilationsenhed kræver ikke lange kanaltræk, hvorved det var muligt at undgå en større sanering af det asbestholdige tag(rum). Indtag og afkast sker lodret op gennem to taggennemføringer.

Den mekaniske løsning sikrer en stabil CO2-koncentration. Brugerne har dog nemmest ved at sætte ord på de synlige ændringer i lokalet.

Ventilationsanlægget og akustikloftet fungerer som en integreret enhed, hvor loftet virker som én stor støjdæmpende luftfordeler, som lader luften sive ned til elever og lærere i lokalet. Klasselokaler med mange tætsiddende elever kræver stort luftskifte, og det er nemmere at lade luften sive ind på denne måde end at blæse den ind som én stor jet. Forsøg har vist, at det mindsker trækgener, og samtidig virker løsningen også med både få og mange elever i lokalet.

Nedenfor kan du se en video, som beskriver løsningen og resultaterne fra lokale 15.

Resultatet af opsætningen af mekanisk ventilationsløsning med et decentral Airmaster 1000 har betydet, at CO2-niveauet er faldet. Nedenfor er illustration af CO2-koncentrationen før renoveringen, uge 48 2016 mandag til fredag, og efter renoveringen, uge 12 2017 mandag til fredag.

 

Før (uge 48, 2016)

Efter (uge 12, 2017)

 

Ventilationsudfordringen er blevet løst uden, at det har forværret andre indeklimaparametre. Akustikloftet bevirker, at efterklangstiden er under 0,6 s, som er lovkravet for klasserum.

Belysningen blev valgt for at opnå højest mulig komfort, lav blænding og høj farvegengivelse for herigennem at skabe et læringsmiljø, der gavner elevernes adfærd og indlæring.

De forskellige lysstyringsprogrammer, der er skabt til at skabe forskellige stemninger, anvendes i stor stil og er umiddelbart det, som brugerne reagerer mest på.  Se udtalelserne fra lærerne til højre på denne side.

”Der har egentlig ikke været så mange klager over hovedpine, så den (red. ventilationen) har nok gjort et eller andet.”

Lærer, lokale 15

Det er mere lyset og akustikken, man lægger mærke til i sin dagligdag.”

Lærer, lokale 15

Eleverne er faktisk bedre til at vurdere/styre lyset, end jeg er. De styrer selv, hvornår de vil have lyset og bruger de forskellige scenarier.”

Lærer, lokale 15

“Især lyset er jeg rigtig glad for. Det er virkelig rart med noget ordentlig lys at arbejde i.”

Lærer, lokale 15

Projektet er støttet af

EUDP_ekstravarianter1