Skolerenovering i en helhed

Foto: Torben Åhndahl, AI

Løsninger i lokale 15

Lokale 15 på Skovlunde Skole Nord er renoveret med en kombineret belysnings-, ventilations- og akustikløsning.

Ventilation

Ventilationen er en mekanisk ventilationsløsning med et decentral Airmaster 1000 (AM 1000) ventilationsanlæg med lavt energiforbrug, høj varmegenvinding og lavt lydniveau. Anlægget kan levere op til 950 m³/h ved 30 dB(A).

Ventilationsaggregatet er hængt op under loftet over tavlen. På den modsatte væg er smartboardet placeret. Aggregatet har varmeveksler og filtre (F7) og fungerer autonomt med integrerede sensorer og styring.  

Billedet viser ventilationsanlægget ophængt under akustikloftet. Anlægget blæser frisk luft ind over det nedhængte loft og suger luften ud under loftet.

Det decentrale ventilationsanlæg har modstrømsvarmeveksler, som sikrer høj varmegenvinding på mindst 82 procent og op til 87 procent. Det opfylder kravene til varmegenvinding i henhold til EU-forordningen, som Bygningsreglementet henviser til. De korte kanaltilslutninger til indtag og afkast vertikalt gennem taget samt de energieffektive EC-motorer sikrer et lavt energiforbrug.

Ventilationsanlægget er udstyret med både tillufts- og fraluftsfiltre, som sikrer ren luft, da indtagsluften filtreres inden, den når ind i rummet. Samtidig opstår der ikke støjgener fra eksempelvis S-toget, da vinduerne ikke skal åbnes ved den decentrale, mekaniske ventilation.

AM 1000 ventilationsanlægget har en intelligent og fuldautomatisk styring via en CO2 sensor samt bevægelsessensor.

Akustik og lofter

Akustikloftet består af perforerede Gyptone gipsplader model Quattro 20 fra Gyproc. Loftet er nedsænket cirka 20 centimeter for at ventilations­anlæggets indblæsning kan ske i hulrummet over det nedhængte akustikloft.  Hulrummet er opadtil lukket af med 1 lag 12,5 millimeter gips med fugede samlinger, så det virker som luftfordelende trykkammer. Akustikloftet lader indblæsningsluften sive igennem til klasselokalet.

Lofterne har akustiske egenskaber, som reducerer efterklangstid og dermed sikrer bedre taleforståelse og mindre generende støj i et lokale, samtidig med, at designet bidrager til, at lokalet fremstår lyse og indbydende.

Belysning

Belysningen i lokale 15 består af seks nedhængte armaturer, som lyser både op- og nedad og til siderne. Derudover er der placeret tre downlights med Wall-wash funktion, der belyser væggene bagest i lokalet, samt to downlights med Wall-wash funktion ved tavlen på hver sin side af ventilationsaggregatet, der til dels fungerer som tavlelys. Lys på vertikale flader bevirker, at rummet føles større.

Billedet viser seks nedhængte amarturer og tre downlights med wall-wash fuktion langs lokalets indervæg.

De nedhængte armaturer har en microprismatisk optik, som gør lyset i lokalet diffust med en meget jævn spredning og dermed en lav blænding. Det opadrettede lys giver via det hvidmalede akustikloft en del reflekslys, som skaber en meget ensartet belysning og et generelt højt belysningsniveau i hele lokalet og på alle overflader. Alle armaturer er med Dali drivere og en farvegengivelse (CRI) på >90 (en CRI på 100 er det højest mulige, svarende til dagslys). Belysningen er fra Zumtobel.

Hele anlægget er tilkoblet lysstyring fra Schneider med dagslysstyring og tilstedeværelsessensor. Der er mulighed for at vælge mellem forskellige lysindstillinger, der er designet til at skabe forskellige stemninger, herunder:

  • Normal belysning
  • Lys til tavleundervisning
  • Hyggebelysning.

Der er mulighed for at justere lys-intensiteten.

 

Det har vi gjort

I lokale 15 har projektgruppen opsat:

  • Decentral ventilation
  • Diffust sive- og akustikloft
  • Ny belysning
  • Styresystem

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser Smartboardet i den modsatte ende af tavlen og ventilationsaggregatet.

Projektet er støttet af

EUDP_ekstravarianter1