Foto: Alex Banner

A. L. Entreprise

Teknisk Service

Gribskov Kommune

Årlig energibesparelse:

9.426

kWh

 

Investeringsbehov:

178.000

kroner

 

Besparelse:

0

kroner

Tilbagebetalingstid:

11,5

år

 

 

 

Bygge- og anlægsvirksomheden A.L. Entreprise nedriver huse og henter nedrivningsmaterialer til genbrug. Det drejer sig om for eksempel PVC-rør, fliser, kloakdæksler og beton. En del af stenmaterialerne pulveriseres i en stenknuser. Denne proces giver mulighed for at genbruge materialet i nye konstruktioner i en downcycling proces. Her sker en nedbrydning, før materialerne bliver genbrugt i nye konstruktioner, såsom bærelag til fliser, beton eller asfalt. 

I projektet har der været fokuseret på at vurdere potentialer ved udskiftning til LED og opvarmning af lagerhal (811 m2) og kontorfaciliteter (140 m2). Begge lokaler opvarmes i dag via el (elektrisk varmeblæser) og via overskudsvarme fra IT-udstyr.

En etablering af solcelleanlæg er også vurderet, og der er set på, hvordan virksomheden bedst kan genanvende opgravede olietanke. Yderligere er der i projektet undersøgt muligheder ved direkte genbrug af fliser og genanvendelse af glasfiber.

 

Virksomhedens grønne potentialer

De største besparelsespotentialer for A.L. Entreprise er kortlagt til at findes ved etablering af luft-til-luft varmepumpe i stedet for brug af elektrisk varmeblæser som opvarmning. Her vurderes at være en besparelse på ca. 44,50 procent af virksomhedens nuværende energiforbrug, hvilket svarer til ca. 4.000 kWh. Det svarer til en reduktion på 960 kilo CO2 årligt. Denne løsning vil forventelig også give større komfort. 

A.L. Entreprise kan ved at udskifte til mere energibevidst belysning spare 460 kilo CO2 årligt. Det svarer til en reduktion af elforbruget til belysning med cirka 63 procent.

Etablering af solcelleanlæg vil koste virksomheden 127.000 kroner ved køb og installation af et anlæg, der matcher virksomhedens elforbrug. Anlægget vurderes til at kunne producere 20 procent mere el end virksomhedens egetforbrug, hvorfor en del af den producerede solcellestrøm vil tilgå elnettet. Tilbagebetalingstiden for dette anlæg vil være cirka 15 år.

Der er for virksomheden på nuværende tidspunkt ikke økonomiske rentable muligheder forbundet med direkte genbrug af fliser og genanvendelse af glasfiber.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 9.426 kWh
Det svarer til 2,3 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 178.000 kroner

Tilbagebetalingstid: 11,5 år

“Vi arbejder i A.L. Entreprise fokuseret med miljøhensyn og har brugt Bæredygtig Bundlinje til at løfte dette.”

Anders Lolk, ejer af A. L. Entreprise.

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger

Fakta om virksomheden

A.L. Entreprise blev startet i 1998 af Anders Lolk og har i dag 11 medarbejdere, som fortrinsvis arbejder i Nordsjælland og København. Virksomhedens forretningsmodel baserer sig i dag på at hjemtage og genbruge byggematerialer herunder at opgrave gamle olietanke.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje