Foto: Jumpstory

Anders Matthiessen

Teknisk Service

København Kommune

Årlig energibesparelse:

10.560

kWh

 

Investeringsbehov:

77.800

kroner

 

Besparelse:

18.900

kroner

Tilbagebetalingstid:

4

år

 

 

 

Anders Matthiessen har gennem Bæredygtig Bundlinje fået lavet en gennemgang af virksomhedens energiforbrug, især med fokus på besparelser inden for belysnings- og varmeforbruget.

Det blev også undersøgt, om det kan lade sig gøre at sætte et solcelleanlæg op.

Virksomheden kører meget i København. I dag foregår deres transport i mindre ladbiler på diesel, men når markedet bliver i stand til at levere biler, der dækker behovet, kan elbiler blive interessant for Anders Matthiessen.

Virksomheden er generelt meget optaget af at reducere deres ressourceforbrug og benytter gerne materialer fra deres overskudslager, når det er muligt.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Anders Matthiessen har rigtig gode muligheder for at spare på energien. Energigennemgangen gav virksomheden et katalog med løsninger, der giver gode besparelser i forhold til skiftende investerings- og tilbagebetalingsmuligheder.

Den største besparelse findes ved at varme bygningerne op med et allerede eksisterende varmepumpesystem i stedet for med elpaneler. Det vil både give en stor besparelse på udgifterne til varme og fordele varmen mere jævnt med bedre indeklima til følge.

En anden mulighed er at sætte et 3 kWp-solcelleanlæg op. Anlægget kan placeres på taget af virksomhedens lagerhal. Virksomheden bør sætte et mindre hybridanlæg med batterier op, så for eksempel elværktøj kan lades op med solcellestrøm om natten.

Anders Matthiessen kan også spare energi ved at skifte belysningen i de to lagerhaller. Her kan lysstofrør og halogenspots skiftes ud med moderne LED-belysning. Termoruder på kontoret kan udskiftes med nye effektive energiruder og et ældre køleskab kan med fordel udskiftes til et nyt og energieffektivt køleskab.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 10.560 kWh
Det svarer til 3 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 77.800 kroner

Besparelse: 18.900 kroner

Tilbagebetalingstid: 4 år

“At deltage i projektet har igangsat en god proces her i virksomheden.”

Anders Matthiessen, indehaver

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger

Fakta om virksomheden

Anlægsgartneren Anders Matthiessen har en socialt ansvarlig profil med vægt på trivsel, uddannelse og sikkerhed for deres 35 medarbejdere. Virksomheden udfører mange forskellige typer af anlægsarbejde for både offentlige og private kunder. De specialiserer sig i regnvandsløsninger i form af regnvandstanke, grønne tage og faskiner.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje