Ason

Byggeri

København Kommune

 

Ason vil reducere deres CO2-udledning ved at affaldssortere og videresælge byggematerialer

Mange virksomheder i byggebranchen oplever et stort spild af materialer, samt udfordringer med at sortere de store mængder affald på byggepladserne. Ason har via deltagelse i Bæredygtig Bundlinje 2.0 udviklet en cirkulær forretningsmodel med fokus på systemer for at gensælge restmaterialer fra byggeprojekterne

 

 

Virksomhedens grønne potentialer

Ason gik ind i Bæredygtig Bundlinje 2.0 med et ønske om at optimere genanvende virksomhedens byggeaffald og overskydende byggematerialer i større grad end ved projektstart, hvor virksomheden affaldssorterede i to fraktioner. I byggebranchen er der kommet større fokus på bæredygtighed, og en øget affaldssortering vil opfylde de fremtidige miljøkrav. Ason har fokuseret på at reducere overskydende byggematerialer i deres byggeprojekter gennem mindre og løbende bestillinger af byggematerialer.

 

 

En ny forretningsmodel

Ason har fået anbefalinger til, hvordan man kan sikre bedre affaldssortering på byggepladserne. I samarbejde med rådgivere fra Naboskab blev relevante affaldsfraktioner på byggepladserne identificeret. Pladsmangel til affaldssortering er generelt en udfordring i byggebranchen. Derfor blev der i samarbejde med DTU Engineering udarbejdet to løsninger. Den ene løsning er en container med seks fraktioner til sortering af byggeaffald og den anden er et affaldssorterings-tårn med vertikal opbevaring af affald. Desuden blev der udarbejdet et forslag til en proces for systematisk gensalg af overskydende brugbare byggematerialer.

 

 

Virksomhedens udvikling

Aalborg Universitet undersøgte ved projektets start, hvordan Ason forholdt sig til bæredygtighed og hvor i deres grønne modningsrejse, de befandt sig indenfor de områder der er arbejdet
med via projektet I begyndelsen af projektet var Ason på niveau 0 og 1. Det vil sige med et italesat ønske og lidt viden om at arbejde med bæredygtighed. Der var et ønske og et behov for at udvikle et system til affaldssortering. Gennem arbejdet i Bæredygtig Bundlinje 2.0 har Ason gennemgået en udvikling, hvor virksomheden har bevæget sig op på niveau 2 og 3. Helt konkret har Ason udarbejdet en strategi for genanvendelse og salg af restbyggematerialer. Samtidig har Ason iværksat handling om øget affaldssortering gennem et samarbejde med City Container, som udformer en logistikløsning til de konkrete behov.

​Sådan har Ason A/S arbejdet med FN’s verdensmål

 

Gennem arbejdet med Bæredygtig Bundlinje 2.0 har Ason dels arbejdet med at reducere mængderne af byggematerialer, hvilket taler ind i verdensmål 12 om ansvarlig produktion. Ason har under forløbet også arbejdet med verdensmål 17, som handler om partnerskaber for handling, gennem deres strategiske partnerskab med City Container. City Container er en leverendør af effektive og bæredygtige affaldsløsninger.

“Vores primære udbytte af arbejdet for en bæredygtig bundlinje i projektet, ligger i den opmærksomhed, der er skabt om affaldssortering og genbrug i vores virksomhed. Det fokus tror jeg, både vi og vores omgivelser, vil kunne drage stor nytte af, hvis vi kan fastholde engagementet hos ledelsen og folkene på byggepladsen.”

Jørn Pilegaard, direktør hos Ason A/S

Om Ason

Ason er et entreprenørfirma, der beskæftiger sig med total-, hoved- og fagentrepriser indenfor nybyggeri og renovering. De udfører institutions-, erhvervs- og boligbyggerier og indretningsopgaver for erhvervslivet og offentlige bygherrer.

Læs casebeskrivelsen i dens fulde længde her.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje