Foto: Bernstorff Slot

Bernstorff Slot

Hotel & Restauration

Gentofte Kommune

Årlig energibesparelse:

216.950

kWh

 

Investeringsbehov:

729.622

kroner

 

Besparelse:

129.156

kroner

Tilbagebetalingstid:

5,6

år

 

 

 

Bernstorff Slot havde længe haft et ønske om at få kigget deres energiforbrug igennem. Men da det er fredede bygninger, der udlejes af Slots– og Ejendomsstyrelsen var det ikke ligetil. Derfor blev energiforbruget et fokusområde for Bernstorff Slot i Bæredygtig Bundlinje. 

Bernstorff Slot har fået lavet en energi­gen­nem­gang, der blandt andet har kigget på deres belysning, ventilation og varmestyring. Det har allerede resulteret i opsætning af elektroniske termostater samt udskiftning af tre af deres i alt seks gasfyr.

Bernstorff Slot har også fået vurderet, hvordan de kan arbejde med deres madspild, blandt andet ved at sortere madaffaldet i nye containere eller ved at anskaffe sig en biokværn. Sortering vil også betyde, at de slipper for lugtgener fra madaffaldet.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Bernstorff Slot har fået ny viden om, hvordan det er muligt at gennemføre miljø- og energitiltag i fredede bygninger. Slottet har nemlig et stort potentiale for at reducere deres klimabelastning ved at energioptimere bygningerne og sortere deres madaffald. Ved at optimere klimaskærm, varmeanlæg og ventilation kan Bernstorff Slot opnå en samlet årlig besparelse på 100.900 kroner og 38 tons CO2.  Alle tiltag er dog ikke mulige at gennemføre, da bygningerne er fredede. Hvis det var muligt, ville isolering af loft, udskiftning af de seks gasfyr, montering af elektroniske termostater og regulering af varmefordelings­anlægget betyde et mindre CO2-aftryk.

 

Bernstorff Slot har årligt 25 tons madaffald, der i dag tilgår almindeligt forbrændingsegnet affald. Ved at upcycle madaffaldet og anvende det til eksempelvis produktion af biogas, så det indgår i nye cirkulære kredsløb, ville CO₂-besparelsen være på cirka 335 kg CO₂ årligt.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 216.950 kWh
Det svarer til 38 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 729.622 kroner

Besparelse: 129.156 kroner

Tilbagebetalingstid: 5,6 år

“Vi gik direkte i gang med at udskifte termostater efter energitjekket. I stedet for at vores kunder skruede op og ned for varmen, får vi ny styring på og det skaber både økonomiske besparelser, men også et langt bedre indeklima for både gæster og personale.”

 Camilla Frederiksen, hotelchef, Bernstorff Slot

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger, Materialer – bioaffald

Fakta om virksomheden

Bernstorff Slot ligger i Bernstorff Parken i Gentofte Kommune. Bernstorff Slot er bygget tilbage i 1759 og består af slottet og en tilhørende kavalergård, hvor der i dag er hotelværelser. Slottet fungerer både som hotel og restaurant og har konference- og kontorfaciltier.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje