Foto: Sofie Hougaard Nielsen, Gate 21

Black Swan

Hotel & Restauration

København Kommune

Årlig energibesparelse:

3.350

kWh

 

Investeringsbehov:

27.500

kroner

 

Besparelse:

1.300

kroner om året

Tilbagebetalingstid:

9

år

 

Årlig energibesparelse:

1

tons CO2-reduktion årligt

 

Baren Black Swan har i Bæredygtig Bundlinje haft fokus på potentielle energibesparelser.  Virksomheden planlægger at renovere deres køkken til en mere praktisk løsning med walk-in-kølerum.

Black Swan har fået udarbejdet en energirapport med fokus på en række områder, hvor der kan opnås energibesparelser.

Baren bliver opvarmet med elvarme, men vil gerne tilsluttes fjernvarme eller have installeret moderne varmepumper. Energirapporten kommer med en række råd og anbefalinger angående fremtidig opvarmning.

.

Virksomhedens grønne potentialer

Black Swan har flere gode muligheder for at spare på energien. Mange af besparelsespotentialerne er nemme at indfri og kræver ikke store investeringer. Ifølge energigennemgangen har virksomheden en del ældre belysningskilder, som kan skiftes. Barens halogenspots kan skiftes til LED-spots, lysstofrør kan erstattes af LED-rør og glødepærelamperne kan skiftes til LED. Generelt er det en god idé at skifte til LED-belysning. Da Black Swan har mange driftstimer giver det en kort tilbagebetalingstid på investeringen i nyt lys.

Desuden kan virksomheden med fordel udskifte et ældre køleskab med en mere energieffektiv model.

På længere sigt vil Black Swan desuden kunne skifte fra el til fjernvarme, som er ved at blive lagt ind i bygningen. Det vil betyde en yderligere reduktion i CO2-udledningen.

I bygningen er der fem ældre termoruder, som bør skiftes til moderne energiruder for at undgå varmetab. En udskiftning vil mindske træk og kulde og derfor også give bedre indeklima for kunderne og de ansatte. Dette har imidlertid en lang tilbagebetalingstid, da varmeforbruget i forvejen er lavt.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 3.350 kWh
Det svarer til 1 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 27.500 kroner

Besparelse: 3.100 kroner

Tilbagebetalingstid: 9 år

 

“Vi ville gerne reducere energiforbruget – spare nogle penge og gøre noget godt for miljøet. Jeg er overbevist om, at vi er godt på vej nu.”

Jakob Kennet Larsen, medejer af Black Swan.

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi - køkkenadfærd og -apparater

Fakta om virksomheden

Black Swan er en lille bar i København med fokus på specialøl. Virksomheden har fem ansatte og er åben alle dage til efter midnat. I baren sælges der et bredt sortiment af fadøl fra mikrobryggerier. Baren er på 93 m2 og består af barlokale, køkken og lager.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje