Foto: Rasmus Degnbol

Charlottenlund Travbane

Kultur & fritid

Gentofte Kommune

Årlig energibesparelse:

375.054

kWh

 

Investeringsbehov:

1.667.600

kroner

 

Besparelse:

203.100

kroner

Tilbagebetalingstid:

8

år

 

 

 

Charlottenlund Travbane er en af de større virksomheder i Bæredygtig Bundlinje. Charlottenlund Travbane råder over bygninger, der er bygget i år 1891 og er på mere end 10.000 m2. Tre af bygningerne er gennemgået for energiforbedringer. Det drejer sig om hovedbygningen under den store tribune, et glaspuster- og et keramikerværksted under den gamle tribune og beboelsesejendom til personale på staldsiden. Hovedbygningen og de to værksteder opvarmes i dag med naturgas, mens personalelejlighederne opvarmes med oliefyr.

Der er i Bæredygtig Bundlinje blevet undersøgt potentialer ved alternativ opvarmning, energieffektivisering og egen forsyning af energi fra solcelleanlæg.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Charlottenlund Travbane kan spare op til 26 procent af deres samlede energiforbrug, hvilket svarer til 203.100 kroner om året. Dette opnås blandt andet ved at udskifte dele af den eksisterende opvarmning fra olie og naturgas til el gennem luft/vand-varmepumper.

Derudover er der også fundet store potentialer ved energieffektivisering. Gennem centralstyring og automatisering af varmeanlæg, efterisolering og oplysningskampagner med mere kan en årlig energibesparelse på næsten 60.000 kWh opnås. Overgangen til el skaber naturligt et øget elforbrug, men ved også at installere solceller til at dække egetforbrug, fuldendes den store samlede besparelse, som er kortlagt hos Charlottenlund Travbane.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 375.054 kWh
Det svarer til 82,3 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 1.667.600 kroner

Besparelse: 203.100 kroner

Tilbagebetalingstid: 8 år

“Vi er en historisk virksomhed med ældre og fredede bygninger, som kræver en del vedligeholdelse. Hvis vi kan reducere vores udgifter på disse, får vi mere frirum til at udvikle vores kerneforretning, som handler om travsport og de oplevelser, der ligger omkring dette. Og et resultat på 203.100 årlige kr. i besparelsespotentiale er da noget, vi skal overveje at handle på.”

Michael Juul Nielsen, direktør for Charlottenlund Travbane

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger

Fakta om virksomheden

Charlottenlund Travbane blev etableret i 1891 og drives af Det Danske Travselskab. Udover hestevæddeløb har Charlottenlund Travbane også to caféer og udlejer lokaler til andre virksomheder.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje