Foto: CLIP-LOK

Clip-Lok Simpak

Handel

Allerød Kommune

Årlig energibesparelse:

17.250

kWh

 

Investeringsbehov:

25.000

kroner

 

Besparelse:

14.000

kroner

Tilbagebetalingstid:

1,8

år

 

 

 

Besparelse:

14.000

kroner

Hos Clip-Lok fylder den grønne dagsorden allerede, men virksomheden har flere grønnere ambitioner og valgte derfor at gå med i Bæredygtig Bundlinje. Clip-Lok havde et ønske om at få en grønnere profil samt at reducere deres CO2-forbrug og spare på udgifterne til energiforbruget.

Gennem Bæredygtig Bundlinje var Clip-Lok interesserede i at undersøge mulighederne for at spare energi i virksomhedens produktionsfaciliteter i Allerød.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Clip-Lok fik gennemført et energitjek som især pegede på virksomhedens udsugnings- og trykluftsanlæg som områder med gode besparelsespotentialer.

Ved at installere et overvågningssystem i udsugningsanlægget kan Clip-Lok eksempelvis holde øje med eventuelle utætheder og dermed undgå, at systemet taber luft.

Clip-Loks trykluftanlæg består af to skrue-kompressorer. Clip-Lok blev af energirådgiveren anbefalet at etablere ekstra buffer-beholdere for på den måde at kunne sænke trykket på anlægget, hvilket sparer energi og vedligeholdelse af anlægget.

Ved at gennemføre de tiltag, der er foreslået i energitjekket, forventes det at Clip-Lok kan spare 17.250 kWh el om året. Dette svarer til en besparelse på ni procent af elforbruget.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 17.250 kWh
Det svarer til 4,9 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 25.000 kroner

Besparelse: 14.000 kroner årligt

Tilbagebetalingstid: 1,8 år

 

“Vi har været glade for, at vi gennem forløbet i Bæredygtig Bundlinje har fået hjælp til at spare på ressourcerne.”

Rikke Simony, Chief Operations Manager Clip-Lok

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger

Fakta om virksomheden

Clip-Lok SimPak er en førende, global producent af industriemballager. Virksomheden leverer transportemballageløsninger til blandt andet bilindustri, forsvaret og forsvarsindustrien, energi, maskin- og industriteknik og sygehusudstyr. Clip-Lok har været førende leverandører af transportemballager gennem mere end 30 år.

.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje