Foto: Jasmin Sessler

Copenhagen Pride

Kultur & fritid

København Kommune

Årlig ressourcebesparelse:

0,22

tons plast årligt

 

Investeringsbehov:

39.500

kroner første år

 

Besparelse:

0

kroner

Tilbagebetalingstid:

2-5

år

 

 

 

Copenhagen Pride havde et ønske om at mindske deres affaldsmængde under festivalen og ændre deres affaldsplan.

Derfor har Copenhagen Pride i Bæredygtig Bundlinje fået vurderet, hvad udskiftning af engangskrus med genbrugskrus vil betyde for økonomi og miljø.

Arbejdet med krusene er en indgang til at få gang i arbejdet med affald. Inspirationen kommer fra andre festivaler, der har indført genbrugskrus og oplevet en positiv effekt på deltagernes håndtering af andet affald.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Hvis Copenhagen Pride skifter til genbrugskrus og vælger at købe 10.000 genbrugskrus med logo og leje 20.000 krus uden logo, er det vurderet, at cirka 40 procent af krusene med logo ikke bliver returneret, da de for eksempel tages med hjem som souvenirs. For krus uden logo forventes det, at 10 procent ikke returneres. Med de forudsætninger vil der årligt kunne spares 0,22 tons plast. Det svarer til en besparelse på 0,4 tons CO2.

Der vil det første år være en nettoudgift på 39.500 kroner i forbindelse med køb, leje og pantindtægter. Denne udgift vil efter 2-5 år kunne dækkes af pantindtægterne på krusene.

Indførelse af genbrugskrus forventes også at kunne reducere det øvrige affald, som festivalen skaber, med op til 80 procent. Reduktionen sker fordi indførelse af genbrugskrus har en positiv afsmittende effekt på festivaldeltagernes håndtering af affald generelt. Det kan føre til en reduktion i udgifterne til at få ryddet op i byen efter festivalen.

Besparelser

Årlig ressourcebesparelse: 0,22 tons plast årligt
Det svarer til 0,4 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 39.500 kroner første år

Tilbagebetalingstid: 2-5 år

“Projektet har sat gang i en proces, og vi overvejer nu, om det er muligt at løse de udfordringer, vi har afdækket, og eventuelt miljøcertificere World Pride i København i 2021.”

Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Materialer – plast, Affaldssortering

Fakta om virksomheden

Copenhagen Pride organiserer aktiviteter og events for og med LGBTQIA-miljøet med den vision at skabe en verden, hvor enhver kan elske og leve – frit og trygt. Organisationens flagskib er den årlige Copenhagen Pride Week i august, hvor der deltager omkring 200.000 mennesker.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje