Foto: Rasmus Degnbol

Dagens Måltid

Hotel & Restauration

Gentofte Kommune

Årlig materialebesparelse:

5,2

tons

 

 

 

Årlig materialebesparelse:

0,1

tons CO2 årligt

 

 

 

Dagens Måltid har sammen med tre andre virksomheder i Gentofte Kommune fået vurderet potentialerne på deres madaffald.

Der er for virksomheden vurderet både økonomiske og miljømæssige besparelser ved at bruge madaffaldet til biogas, fremfor som i dag at bruge det til forbrænding. 

I Bæredygtig Bundlinje er kigget på mængderne af grøntaffaldet fra butikken og køkkenet på Bernstorffsvej i Gentofte Kommune.  

I dag hældes grøntaffaldet sammen med øvrigt affald i to 660 liters containere, der tømmes to-tre gange om ugen.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Sammen med Bæredygtig Bundlinje fandt Dagens Måltid ud af, at det i køkkenet på Bernstorffsvej er muligt at flytte op til 5,2 tons grønt affald fra forbrændingscontainere til biogasproduktion og gødning (rester fra biogasproduktionen). De har selv sat fokus på madspild i virksomheden, og der er derfor kun denne relativt lille mængde. 

Tiltaget skønnes at give en CO2-reduktion på 73 kilo per år, sammenlignet med affaldet, der bliver forbrændt i dag. Hvis de tre butikker alle opskalerede deres madaffald, ville gevinsten muligvis være tre gange så stor.

Løsningen kræver dog en beholder til indsamling af madaffaldet i gården, hvor der også bor private borgere. Her er en risiko for lugtgener. Da Gentofte Kommune ikke indsamler grønt affald separat er borgerne ikke vant til madbeholdere. Hvis kommunen med tiden skulle vælge at gøre dette, vil det være nemmere for Dagens Måltid at opstille affaldsbeholder til mad.

Besparelser

Årlig materialebesparelse: 5,2 tons
Det svarer til 0,1 tons CO2 årligt

“Vi har konstant øje for forbedringer af vores virksomhed og arbejder allerede en del med madspild. Vi har gennem projektet fået syn for, at vi gør det godt, da vores madspildsmængder ligger cirka 70 procent under gennemsnittet for de øvrige virksomheder i projektet, der har fået vurderet på madspild.”

Allan Schultz, Medejer, Dagens Måltid

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Materialer – bioaffald

Fakta om virksomheden

Dagens Måltid vil lave mad til den travle børnefamilie, der savner et alternativ til pizza og andet vanlig take-away. Deres fornemmelse er, at der mangler et take away tilbud med helt almindelig, veltillavet og genkendelig mad, der ikke koster en formue. 

Dagens Måltid har i alt tre butikker, hvorfra der kan købes take-away. Derudover tilbyder de også catering til selskaber og arrangementer.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje