Foto: Keith Luke

DISTORTION

Kultur & fritid

København Kommune

Årlig CO2-besparelse:

1,4

ton

 

Investeringsbehov:

15.000

kroner

 

Besparelse:

0

kroner

Tilbagebetalingstid:

0

år

 

Årlig genanvendelse af affald:

0,84

tons

 

Besparelse:

0

kroner

I Bæredygtig Bundlinje har Distortion-festivalen arbejdet med potentialer ved at sortere og genanvende emballageaffald, klar plast, farvet plast, pap og forbrændingsegnet affald i barområderne.

De har fået input til mærkning (affalds-piktogrammer) og forslag til beholdere til at sortere affaldet samt til kommunikationen med barpersonalet om, hvordan de sorterer og sikrer, at det sorterede affald afhentes og afleveres til genanvendelse. Affaldssorteringen blev afprøvet med kort varsel i 2017. Her blev der samlet nyttige erfaringer, som anvendes fremadrettet på Distortion og andre festivaler som Nus/Nus står bag. Planen er at sætte affaldssortering højt på dagsordenen tidligt i planlægningsfase, så alle får ejerskab, ikke mindst på lederplan og i den efterfølgende rekruttering af barpersonale og chauffører.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Det er vurderet, at der gennem affaldssortering alene i barområderne er et potentiale for at udsortere 0,42 ton plast og 0,42 tons pap til genanvendelse. Det vil føre til en besparelse på i alt 1,4 tons CO2-ækvikalent. Afhængigt af den valgte affaldsløsning vil Distortion skulle anvende mellem cirka 2.000 og 15.000 kroner på affaldsmateriel, transport med videre, mens indtægten på aflevering af plast og pap til genanvendelse er beskeden (<500 kroner).

Businesscasen ligger derfor i at sætte gang i arbejdet med festivalens affald og dermed på længere sigt at kunne reducere festivalens årlige udgifter til oprydning i gaderne, som i 2016 var cirka 700.000 kroner.

Herudover kan arbejdet bidrage til et mere positivt billede af festivalen i medierne samt i den brede befolkning, som berøres direkte af festivalen, og hvor mængden af affald i Københavns gader medfører et dårligt image.

Besparelser

Årlig CO2-besparelse: 1,4 ton

Investeringsbehov: 2.000 – 15.000 kroner

Årlig genanvendelse af affald: 0,84 ton 

“Deltagelsen i Bæredygtig Bundlinje har givet konkrete input og sikret, at vi er kommet i gang med at sortere vores affald i barområderne.”

Miljøansvarlig Nikolaj Andersen, Nus/Nus

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Affaldssortering

Fakta om virksomheden

Nus/Nus ApS er er en non-profitvirksomhed, som er ejet af Fonden Distortion København – en non-profit fond for gadeliv og ny dansemusik.

Virksomheden fungerer som sekretariat for forskellige festivaler, herunder Distortion – en meget velbesøgt festival, som afholdes en gang årligt i Københavns gader og på en festivalplads på Refshaleøen.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje