Foto: EMBACO

EMBACO

Handel

København Kommune

Årlig CO2-besparelse:

193,7 

tons

 

Besparelse:

52.058

kroner

Tilbagebetalingstid:

2,7

år

 

Besparelse:

554.374

kroner

EMBACO har i Bæredygtig Bundlinje kigget på miljøeffekten ved at ændre deres emballager fra at være produceret i fossilt PET til i stedet at være lavet af materialer baseret på biomasse som for eksempel biobaseret PET, PLA lavet af majsstivelse eller bagasse lavet af affald fra sukkerrørsproduktion.

Miljøeffekterne er vurderet ved livscyklus-screeninger, hvor der er inddraget materiale- og energiforbrug til produktion af emballagerne, transport og affaldsbehandling.

Der er forskel på miljøeffekten afhængig af, om man kigger på klimabelastning, næringssaltbelastning eller forsuring. Affaldshåndteringen har også betydning på miljøbelastningen.

Virksomhedens grønne potentialer

EMBACO rådgiver kunder i forhold til at træffe miljørigtige valg og levere miljørigtige emballager og produkter. EMBACO kan efterspørge nye produkter hos deres producenter, for eksempel emballage af alternative materialer eller tyndere emballager, eller de kan stille krav til deres leverandører om for eksempel returordninger.

EMBACO sælger mange plastflasker. Hvis 40 procent af PET-flaskerne erstattes af PLA/BIO-PET-flasker kan CO2-udledningen reduceres væsentligt.

Bagasse er en biogen rest fra sukkerørsproduktion. Salatskåle af bagasse har en væsentligt lavere CO2-belastning end PET, BIO-PET og PLA. Her er der kun kigget på klimabelastningen.

Besparelser

PET-flasker til BIO-PET/PLA:
 109,3 tons CO2 årligt

PET-salatskåle til bagasse/PLA: 
84,4 tons årligt

“Det var været spændende at regne på miljøeffekter for forskellige materialer. Vi har fået ny og brugbar viden, som vi kan bruge i dialogen med vores kunder.”

Peter Søndergaard, partner i EMBACO

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Materialer – plast

Fakta om virksomheden

EMBACO er en emballagevirksomhed, der ligger i København. De har produktionsfaciliteter i 15 lande og leverer fødevareemballage og PET flasker til Danmark og 12 andre lande i Europa. De har seks produktlinjer med hver deres fokus. Evergreen er deres miljørigtige serie, som de udvikler løbende, og som de i dag har størst fokus på.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje