Foto: Gate 21

Garant Udlejning

Teknisk Service

Albertslund Kommune

Årlig energibesparelse:

11.500

kWh

 

Investeringsbehov:

59.000

kroner

 

Besparelse:

9.550

kroner

Tilbagebetalingstid:

6

år

 

Årlig materialebesparelse:

15.440

tons

 

Besparelse:

9.550

kroner

Garant har allerede i dag en forretningsmodel, der sammen med søstervirksomheden Nethire baserer sig på en deleøkonomisk model, hvor værktøj udlejes til professionelle hånd­værkere. Alle processer omkring udlejningen sker via en app, der letter en masse processer og sparer tid for håndværkerne.

Garant Udlejning har med deltagelsen i Bæredygtig Bundlinje ønsket at udvikle viden, der kunne berige deres forretningsmodel yderligere og komme tættere på målet med at få værdi­sat CSR-arbejdet.

Virksomhedens grønne potentialer

Der er gennemført en traditionel energi­gennem­gang af Garant Udlejning og Nethires bygninger, og der er ligeledes vurderet på en ny forretningsmodel, hvor udtjent professio­nelt værktøj genanvendes af private for­brugere i stedet for at gå til genbrug.

For søstervirksomheden Nethire er taget skridtet yderligere i en cirkulær økonomisk retning ved at lade rådgiver vurdere, hvordan virksomhederne samlet set kan arbejde videre med deres CSR-arbejde ud fra FNs verdensmål. Derudover er udviklet et cirkulært vurderingsværktøj, der gør det muligt for virksomhederne at vurdere det enkelte værktøjs cirkulære værdi.

Endelig har et hold studerende fra Aalborg Universitet Kb­h. brugt Garant Udlejning som case for studier med implementering af miljøledelse.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 11.500 kWh
Det svarer til 2 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 59.000 kroner

Besparelse: 9.550 kroner

Tilbagebetalingstid: 6 år

Årlig materialebesparelse: 15.440 tons
Det svarer til 13 tons CO2 årligt

Besparelse: 9.550 kroner

“For hver rådgivning vi har fået i Bæredygtig Bundlinje, er vi kommet et skridt videre i vores miljøarbejde og fokus på CSR. Vi er kommet tættere på at finde frem til, hvad enheden for CSR er, og hvordan vi kan gøre det om til kroner og øre”

Johnny Noisen, Udviklingsdirektør, Garant Udlejning & Nethire

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger, FNs verdensmål

Fakta om virksomheden

Garant Udlejning udlejer værktøj og materiel til professionelle håndværkere i hele landet. Garant Udlejning er en deleøkonomisk virksomhed, der allerede inden deltagelse i Bæredygtig Bundlinje arbejdede ud fra grøn forretningsmodel.

Garant Udlejning har sammen med søstervirksomheden Nethire deltaget i Bæredygtig Bundlinje. Nethire er softvarevirksomheden, der står bag app´en som Garant Udlejning arbejder ud fra.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje