Foto: Gasoline Grill

Gasoline Grill

Hotel & Restauration

København Kommune

CO2-reduktion ved optimering af logistik:

4,5 tons

årligt

 

CO2-besparelser ved omlægning af transportemballage:

3,1 tons

årligt

 

 

Gasoline Grill har i Bæredygtig Bundlinje kigget på muligheder for at reducere varekørsel i byen med dieselvarevogn og køre i elkøretøjer i stedet. Samtidig har virksomheden ønsket at optimere deres leverancer, så alle butikker får varer leveret fast en gang om ugen fremfor ved ad hoc-bestilling.

Endeligt har Gasoline Grill arbejdet på at omlægge levering af brød i papkasser til levering i genbrugsplastkasser.

Virksomhedens grønne potentialer

Gasoline Grill har gode muligheder for at opnå miljøgevinster ved at optimere bestilling af varer og skifte transportør og logistikleverandør. Tidligere bestilte de enkelte butikker varer alle ugedage. Det er nu sat i system, så alle butikker får varer leveret samme ugedag. Det sparer kørte kilometer fra lageret i Greve ind til byen. Derudover er transporten fra terminalen og ud til butikkerne gået fra diesel til el. Begge dele bidrager til reducerede CO2-udledninger. Transport fra lager til terminal er fortsat diesel.

Omlægning af leverance af burgerboller i papkasser til genbrugelige plastikkasser har også betydet en stor CO2-reduktion.

 

Besparelser

Optimering af logistikløsning:
4,5 ton CO2-reduktion årligt

Omlægning af transportemballage: 
3,1 ton CO2-reduktion årligt

“At deltage i projektet har sat gang i en god proces. Vi har allerede implementeret planen fra rådgiver.”

Klaus Wittrup, direktør i Gasoline Grill.

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Værdikæder, Energi – køretøjer

Fakta om virksomheden

Gasoline Grill startede i 2016 i en nedlagt tankstation i København, deraf navnet. Siden er Gasoline Grill ekspanderet og har nu fire butikker i København og en ny på vej. Madoplevelsen hos Gasoline Grill sælges først og fremmest på friske højkvalitetsråvarer. Gasoline Grill vandt i 2018 AOK’s pris for byens bedste burger.

Gasoline Grill har en vision om at blive affaldsfri på produktionssiden. De har også fokus på madspild og har derfor åbent fra klokken 11 til udsolgt.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje