Foto: AJ Yorio

GØR DET SELV VÆRKSTEDET

Handel

København Kommune

Årlig energibesparelse:

143.000

kWh

 

Investeringsbehov:

1.441.300

kroner

 

Besparelse:

133.200

kroner

Tilbagebetalingstid:

11

år

 

 

 

Gør Det Selv Værkstedet har i Bæredygtig Bundlinje haft fokus på deres energibesparelsespotentialer. Ved en energigennemgang har Gør Det Selv Værkstedet fået undersøgt, hvor de største besparelsespotentialer kan findes. Energigennemgangen gav et overslag på investeringer og tilbagebetalingstider. Herefter er de forskellige muligheder blevet prioriteret.

Energigennemgangen viste, at det var vigtigt at fokusere på det høje energiforbrug til belysning og opvarmningen med oliefyr.

 

Virksomhedens grønne potentialer

Gør Det Selv Værkstedet har flere oplagte muligheder for at spare på energien. Virksomheden har i dag cirka 450 lysstofrør på 58 W, som med fordel kan skiftes til moderne LED-rør på 20 W. Det vil give kunderne bedre lys under arbejdet med bilerne, og der vil blive mindre vedligeholdelse, da LED-rør har en meget lang levetid. Tilbagebetalingstid på at skifte alle de gamle lysstofrør ud med nye LED-rør er kun omkring 1-2 år. Jo flere tændte timer, jo større er besparelsen på elregningen, og jo mindre CO2 udledes der i forhold til almindelige lysstofrør.

Virksomheden kan også spare penge ved at skifte oliefyret ud med fjernvarme. En omlægning til fjernvarme vil også give en markant reduktion i CO2-udledningen fra virksomhedens opvarmning (tilbagebetalingstid er 5,8 år).

Desuden er store dele af tagkonstruktion og væggen ikke isoleret. Store energibesparelser vil kunne gøres, hvis taget efterisoleres (tilbagebetalingstid er 44 år).

Samlet set, har Gør Det Selv Værkstedet store potentialer for besparelser på både el og varme.

Besparelser

Årlig energibesparelse: 143.000 kWh
Det svarer til 43 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 1.441.300 kroner

Besparelse: 133.200 kroner

Tilbagebetalingstid: 11 år

“Energirapporten har givet mig et godt værktøj til at prioritere energispareindsatsen de kommende år.”

Erik Gotfredsen, direktør, Gør Det Selv Værkstedet

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – bygninger

Fakta om virksomheden

Gør Det Selv Værkstedet er Danmarks største gør det selv værksted og ligger på Bådehavnsgade i Københavns Sydhavn.

Virksomheden lejer værkstedspladser ud på timebasis. Der er 40 værkstedspladser og nogle har tilhørende lift. Værktøj til reparationer kan lejes sammen med værkstedspladserne.

Virksomheden sælger reservedele til flere bilmærker i deres butik og online.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje