Foto: JD Logistik

JD Logistik

Transport

Hvidovre Kommune

Årlig dieselbesparelse:

95.321

liter

 

Investeringsbehov:

13.000.000

kroner

 

Årlig energibesparelse:

21.450

kWh

Tilbagebetalingstid:

17

år

 

Besparelse:

14.500

kroner

 

JD Logistik har længe været opmærksom på energieffektiviseringer og vil nu tage næste skridt for at blive endnu grønnere.  I Bæredygtig Bundlinje har JD Logistik derfor arbejdet med deres muligheder for at gøre endnu mere ved deres energiforbrug og transport. De har blandt andet fået rådgivning om mulighederne for at overgå til biogasbiler. 

 

Virksomhedens grønne potentialer

JD Logistik kan årligt spare cirka 254 tons CO2 ved at udskifte deres 13 nuværende dieselbiler til biogasbiler og dermed udfase deres dieselforbrug. Det vil betyde, at deres CO2-udledning vil være på 0. Gasbiler er dyrere end dieselbiler i indkøb, men de er billigere i drift. De kan derfor være tilbagebetalt efter 12 år. 

I forhold til energibesparelser er der en række mindre og hurtige tiltag, som JD Logistik kan gennemføre for at skabe yderligere energieffektiviseringer. Det er isolering af varmerør, effektiv brug af opvaskemaskine og tidsstyring på sodavandsautomat. 

Samtidig kan virksomheden overgå til vedvarende energiforsyning ved at opsætte solceller og dermed udfase brugen af fossile brændsler.  

Besparelser

Årlig energibesparelse: 21.450 kWh
Det svarer til 5 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 13.000.000 kroner

Besparelse: 14.500 kroner

Tilbagebetalingstid: 17 år

Årlig dieselbesparelse: 95.321 liter 

“Bæredygtig Bundlinje har været med til at give os et skub og gøre endnu mere ved det miljøarbejde, som vi er i gang med. Rapporterne bekræfter os i vores tanker om både vognparkskift og energieffektiviseringer.”

Per Winter, Salg og Service, JD Logistik

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – køretøjer

Fakta om virksomheden

Med adresse i Hvidovre Kommune beskæftiger JD Logistik A/S i dag cirka 30 medarbejdere. Virksomheden tilbyder både flytte- og transportløsninger til erhvervslivet, samt en lang række opbevaringsløsninger, bl.a. lager- og arkivopbevaring. 

Transport er en vigtig del af virksomhedens kerneforretning, og derfor har det været væsentligt at se på mere bæredygtige muligheder her. JD Logistik A/S har siden 2011 arbejdet med miljøledelse, ISO-standarden 14001.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje