Juul & Nielsen

Byggeri

Glostrup Kommune

Årlig materialebesparelse v. udlejning:

1

ton

 

Investeringsbehov:

0

kroner

 

Besparelse:

97.000

kroner

Årlig energibesparelse på biler:

1.319

GJ

 

Investeringsbehov fordelt på 15 års levetid (TCO):

52

millioner kroner

 

Besparelse (TCO):

706.000

kroner

Juul & Nielsen A/S har for år tilbage indført et system, hvor værktøj udlejes internt til entrepriser (byggeledere) fremfor at blive købt. Tiltaget blev indført for at sikre bedre udnyttelse af værktøj, som for­svandt fra byggepladser eller blev glemt.

I Bæredygtig Bundlinje har virksomheden fået under­søgt, hvor meget CO2, den sparer ved at udleje værktøj igen og igen i stedet for at købe nyt. Af hensyn til beregningen af CO2 er tal opgjort i kg. Virk­som­heden har fået vurderet be­spar­elsen for cirka 363 stykker værktøj.

Juul & Nielsen A/S har også fået vurderet deres vognpark, der i dag består af 41 vare­biler og 12 personbiler.

Virksomhedens grønne potentialer

At leje værktøj ud fremfor at købe nyt til hver entreprise vurderes til at spare 5 procent af mængden af værktøj. Det svarer til 1,1 tons CO2 og sparer hver entreprise for 72,4 kg værktøj. Det koster Juul & Nielsen i driftsmidler knap 100.000 kroner om året at bruge udlejnings­systemet. I denne vurdering er dog ikke medtaget udgift­er til svind ved købsmodellen, mindre udgifter til opbevarings­containere på byggepladser samt det faktum, at udlejnings­værktøjet har længere levetid end købsværktøjet, da de reparer­es løbende.

Der er store besparelsespotentialer ved at skifte Juul & Nielsens vogn­park fra diesel til el- og gasbiler. Koncernen kan spare hele 42.000 liter brændstof. Der findes imidlertid ingen modeller, der matcher laste­kravene til Juul & Nielsens varebiler, ligesom opladning også skaber udfordringer, da håndværkere bruger bilerne til og fra deres hjemmeadresser. Derudover skal der bruges en del økonomi på ud­byg­ning af infrastruktur, og det vil derfor ikke være en hensigtsmæssig forretning for virksomheden. Der er i vurderingen dog ikke medtaget brandingværdien af tiltaget, som kunne betyde, at Juul & Nielsen A/S vinder flere entrepriser.

Besparelser

Årlig materialebesparelse v. udlejning: 1 ton

Det svarer til 1,1 tons CO2 årligt

Investeringsbehov: 0 kroner.

Besparelse: 97.000 kroner.

Årlig energibesparelse på biler: 1.319 GJ

Det svarer til 99 tons CO2 årligt

Investeringsbehov fordelt på 15 års levetid (TCO): 52 millioner kroner.

Besparelse (TCO): 706.000 kroner.

“Det er interessant for os at få sat tal på miljøfordele ved vores udlejningsmodel. Det giver os noget at planlægge videre ud fra og det giver os konkret viden, vi kan bruge, når vi giver tilbud på entrepriser, hvor miljøet prioriteres,”

Tommy Nielsen, administrerende direktør i Juul & Nielsen

Virksomheden har fået rådgivning inden for følgende områder:

Energi – køretøjer

Fakta om virksomheden

Juul & Nielsen er en pris­be­lønnet hånd­værks­baseret entre­prenørkoncern med 200 ansatte. Virksomheden har base i Glostrup og Aarhus. Koncernen dækker over flere virksomheder med vægt på blandt andet tømrer- og sned­ker­opgaver. Virksomheden er certificeret inden for CSR DS49001.

Casen er en del af projektet Bæredygtig Bundlinje